20230331

31.3.2023.

Seurakunta on mielestäni ihmeellinen asia; ei mikään "mikä tahansa joukkio": Se on Jumalan suunnittelema organismi, jossa Hän haluaa tehdä ihmisistä kykeneviä voittamaan maailmasta toisia ihmisiä yhteyteensä. Jumala itse on tehnyt - ja koko ajan tekee - tämän kaiken mahdolliseksi. Kaikki alkoi taivaasta ja Jumala laittoi suunnitelmansa käyntiin Jerusalemissa, Israelissa, jossa seurakunta syntyi, ja on levinnyt eri puolille maailmaa - ja koko ajan leviää.

Mieleeni on noussut tätä kertaa varten yksi Jeesuksen vertausRaamatusta, jota olen kuullut käytettävän/tulkittavan väärin:

"Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen: Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyiin. Niin perheen isännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle: Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta? Hän sanoi heille: Sen on vihamies tehnyt. Niin palvelijat sanoivat hänelle: Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen? Mutta hän sanoi:  En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sn mukana nisuakin. Antakaa molempien kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani" (Matt. 13:24-30).

Opetuslapset pyysivät Jeesusta selittämään heille vertauksen pellon lusteesta (Matt. 13:36):

"Niin hän vastasi ja sanoi: Hyvän siemenen kylväjä on Ihmisen Poika. Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Vihamies, joka sen kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit. Niin kuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva  itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon" (Matt. 13:37-43).

Tällä vertauksella jotkut koettavat selittää näkyä seurakunnasta, jossa uskovat ja uskomattomat ovat seurakunnan jäseninä sekaisin. Sylilasten kastekäytäntö johtaa tällaiseen seurakuntanäkemykseen (tätä en sano loukatakseni uskovia - tai uskonnollisiakaan, tai muita - jotka kuuluvat sellaiseen seurakuntaan. Katson vain asiaa sellaisena, kuin se oli alussa). Tällainen seurakunta ei ole kuitenkaan se seurakunta, jonka alkuperäisenä näemme Raamatusta. Eilen käsittelimme seurakuntaa maailmasta uloskutsuttuna joukkona, johon kuuluu vain Jeesukseen uskovia ihmisiä.

Kun Jeesus selittää opetuslapsilleen lukemaamme vertausta, Hän sanoo, että pelto, jossa nisu ja luste kasvavat yhdessä, on maailma - ei seurakunta.

Ymmärrämme hyvin, että vihollinen yrittää kylvää lustetta myös uskovien seurakunnan keskuuteen, mutta siihen kylvöön kehotetaan puuttumaan, eikä haluta, että nisu ja luste  saavat rauhassa kasvaa seurakunnan keskellä rinnakkain

Seurakunta on sellainen joukko ihmisiä, jotka on erotettu Jumalalle. Sana "pyhä" tarkoittaa Jumalalle erotettua.

Jatkan - jHs.

__________________________

"Raamatun ydinsanoma on selvä ja kirkas. Se on hyvin yksinkertainen. Sitä kutsutaan Jumalan evankeliumiksi, Jumalan armoksi. Ja armo tarkoittaa anteeksiantavaa rakkautta" (Erkki Leminen, Armo kuuluu sulle juuri, s. 20, Karas-Sana 1984).

__________________________

Se on Perjantai - vaikka tuntuu Lauantailta. Ylösnousussa 0.3 astetta miinuksella. Sininen taivas. Aurinko paistoi. Koitti jälleen "kuun", kuukauden viimeinen päivä - ihan väkisinhän se kesä tulee.

Aamupalaa ja kahvia.

Rukousta. Luin Aamoksen kirjaa.

M-L kävi kylällä.

Seurasin - ja M-L:kin välillä - SM-hiihtoja Inarista.

Ruokaa ja kahvia.

Laitoin tulen takkaan.

Tein SAARIJÄRVI RUKOILEE - kristittyjen yhteisen rukousillan kutsun.

Kirjoitin SAARIJÄRVI RUKOILEE - kristittyjen yhteisen rukousrintaman Rintamapostin78. Huhtikuulle. Lähetin sen s-postina niille, jotka saavat sen sitä kautta. Mukana myös kutsu yhteiseen Rukousiltaan. Laitan molemmat tämän kirjoituksen loppuun.

M-L meni Naisteniltaan helluntairukoushuoneelle.

HIIT-treeni: Kuntopyörällä 10 x 1 min. kovalla teholla. Väleissä 1 min. palautteluna hiljaista polkemista. Alussa ja lopussa 3 min. rauhallista polkemista.

Kirjoitin.

Seurasin uutisia - myös Israelista.

Iltapalaa.

Siunausta!

Ps. "Sinun  armosi on parempi kuin elämä" (Ps. 63:4).

 

20230330

30.3.2023.

"1. Voittoon meidän tiemme johtaa, seuratessa Jeesusta.

Myrskyn, taiston, takaa hohtaa, rauhan ranta suojaisa.

Taivaan tietä Herran kansa, kulkee Sanan valossa,

tervehdellen toisiansa, kohdatessaan matkalla.

2. Yhteen valon lapset liittää yksi usko Jeesukseen,

yhtä Jumalaa he kiittää, matkallansa taivaaseen.

Heissä sinetti on Herran, risti heidät erottaa,

maailmasta jonka kerran, synti valhe kadottaa."

(HL 176: 1 ja 2 säkeistö).


"Herran kansa", ... "valon lapset" ... "kulkee Sanan valossa", yhteen heidät liittää "yksi usko Jeesukseen."

Lainaamissani laulun sanoissa puhutaan Elävän Jumalan seurakunnasta, Herran seurakunnasta - eilen näimme Sanasta, että seurakunnan omistaja on Jumala, taivaallinen Isämme, sekä Hänen Poikansa, Jeesus Kristus.

Aikaisemmin jo totesin, että Jumalan seurakuntaan kuuluu vain Jeesukseen uskovia ja sen jälkeen kasteella käyneitä ihmisiä; he muodostavat seurakunnan. Tämä asia näkyy myös lainaamani laulun sanoista. Tämä oli tilanne alkuseurakunnassa/-seurakunnissa. Tähän pitää pyrkiä tänäkin päivänä. Kun/jos on poikettu alkuperäisestä, on oikein palata siihen takaisin; reformaatio on silloin oikea toimenpide. Perinne, traditio, ei ole mittapuumme - jos se poikkeaa Sanasta - vaan Jumalan sana.

Haluan tällä krtaa vahvistaa tuota edellä sanottua näkemystä:

"Seurakunta-sanan kreik. vastine UT:ssa on eklesia" (Iso Raamatun Tietosanakirja 3, palsta 5148, Raamatun Tietokirja, Tikkurila 1975). Tämä tarkoittaa niiden ihmisten joukkoa, jotka Jumala on kutsunut ulos maailmasta olemaan Hänen seurakuntansa. Tästä syystä uskovia kutsutaan Raamatussa mm. kutsutuiksi. 

Seurakunta, maailmasta uloskutsuttujen joukko, elää maailmassa, mutta ei maailmasta. Entistä selvemmin ymmärrämme tämän asian, kun lainaan joitakin jakeita Raamatusta:

Apostoli Paavali puhuu kuningas Agrippan edessä tehtävästään; hän puhuu siitä, kuinka Jeesus lupasi lähettää hänet ei paikkoihin:

"...avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa" (Apt. 26:18).

Kukaan ihminen ei luonnostan ole "uskovainen", vaan hänen silmänsä on auettava, evankeliumin julistamisen/kuulemisen kautta, ja hänen on käännyttävä pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö; uskottava Jeesukseen, saadakseen syntinsä anteeksi. Luonnostaan jokainen meistä on pimeyden puolella, saatanan vallassa; parhainkin meistä. Uskomalla Jeesukseen, syntimme sovittaneeseen ja kuolleista ylösnousseeseen Jeesukseen, meidät siirretään valkeuden puolelle, Jumalan puolelle.

Edelleen: Jeesus sanoo:

"Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään" (Joh. 5:24).

Seurakunnan muodostavat ihmiset ovat siirtyneet kuolemasta elämään - ja tämä elämä jatkuu tämän ajan jälkeen iankaikkisesti Jumalan taivaassa. 

Vielä:

"...kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa, häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen" (Kol. 1:12-14).

Herran seurakunnan jäsenet ovat pimeydestä Jumalan rakkaan Pojan valtakuntaan siirrettyjä ihmisiä. Se tapahtuu silloin kun ihminen avaa sydämensä Jeesukselle ja tulee Hänen omakseen. Huomasit varmaan, että tällaisia ihmisiä nimitetään pyhiksi. Pyhiksi - ei pyhimyksiksi - heidät tekee Jeesus. Siinä ei kenelläkään ole itsessään mitään kerskaamista. 

Varmasti lukemamme raamatunjakeet ovat vahvistaneet meille sen asian, että Jumalan seurakunnan muodostavat vain ne ihmiset, jotka uskovat Jeesukseen.

Jatkan huomenna - jHs.

________________________________

"...Kun aika Jumalan suunnitelmissa täyttyi, tuli Jumalan Karitsa, Kristus, Vapahtaja, tänne maailmaan. Hän, viaton ja syytön, kuoli syyllisten puolesta ja sai aikaan "iankaikkisen lunastuksen" Hänessä alkoi uuden liiton aika. Aivan syntiinlankeemuksesta asti oli hänen tulostaan ilmoitettu eri kirjoittajien kautta. Kun hän tuli, esikuvalliset uhrit lopetettiin ja kaikille, koko maailmalle, avautui ovi Jumalan yhteyteen. Nyt tämä ovi on auki, niin että kuka tahansa voi päästä takaisin yhteyteen, kokemaan Jumalan rakkautta, hyväksymistä, läheisyyttä" (Erkki Leminen, Armo kuuluu sulle juuri, s. 13, 14, Karas-Sana 1984).

________________________________

Torstai. 16.3 astetta pakkasta klo 6.55. Selkeä ilma. Auringonnousu mukavannäköinen.

Aamupalaa ja kahvia.

Kävin viemässä Danielin kouluun ja Emilian harjoittelupaikkaan 8:ksi. 

Rukousta.

Olin klo 10 puhumassa Majakalla. Antti tulkkasi.

Kahvia.

Kävin 8.3 km kävely/rukouslenkillä Tarvaalan suunnassa.

M-L kävi hakemassa Emilian harjoittelupaikasta 14.

Kirjoitin.

Ruokaa ja kahvia

Laitoin takkaan tulen.

Luin vähän kirjaa.

Iltapalaa ja teetä.

Seurasimme uutisia - minä myöhemmin myös Israelista.

Seurasimme myös puoluejohtajien vaaliväittelyä.

Siunausta!

Ps. "Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut" (Ilm. 4:11).

20230329

29.3.2023.

"Vain ristin työssä verraton, tuo seurakunnan pohja on,

ja lunastettu morsian, on puhdas eessä Karitsan. 

....,.

Näin kallioonsa turvaten, saa seurakunta autuuden.

Kun väistyvät pois varjot maan, se voittajaksi kruunataan."

(HL 174: 1 ja 4 säkeistö, ilman kertoa).


Näillä runollisilla säkeillä jatkan puhetta seurakunnasta, joka syntyi Jerusalemissa - niin kuin olemme Raamatusta lukeneet. Tuossa laulussa on sana "morsian", joka tarkoittaa seurakuntaa, ja "Karitsa", joka tarkoittaa Jeesusta. Molemmat ovat raamatullisia ilmaisuja. Seurakunta on Karitsan morsian.

Koska minulla ei ole minkäänlaista "dispositiota" näille kirjoituksilleni, niin jatkan aina sen mukaan, mitkä asiat nousevat "mielenpäälle."

Aiemmin jo totesin, että Jumala on "satsannut" - voisi sanoa "sijoittanut" - paljon seurakuntaan. Siksi se on Hänen silmissään kallis. Tästä nyt jotakin:

"Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut" (Apt. 20:28).

Lukemamme sanat apostoli Paavali puhui jäähyväispuheessaan Efeson seurakunnan vanhimmille, johtajille, tavatessaan heidät Miletossa; jonne hän kutsui heidät luokseen. Paavali kehottaa vanhimpia pitämään huolta seurakunnasta, koska se on Herran seurakunta. Hilta, jolla Jeesus osti seurakunnan itselleen, oli kallis:

"...tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan" (1. Piet. 1:18, 19).

Hintana oli Jeesuksen veri, jolla Hän sovitti syntimme Jumalan edessä; lunasti meidät synnin orjuudesta.

Ilmestyskirjassa puhutaan Karitsasta /Jeesuksesta):

"...sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista" (Joh. ilm. 5:9).

Hinta sille, että seurakunta syntyi maailmaan, ei ollut kevyt:

"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän" (Joh. 3:16).

Seurakunta on:

Herran seurakunta (Apt. 20:28).

Elävän Jumalan seurakunta (1. Tim. 3:15).

Meidän on hyvä pitää mielessä nämä asiat, joista on ollut puhe, ajatellessamme seurakuntaa ja suhtautumistamme/suhdettamme siihen.

Jatkan huomenna - jHs.

___________________________

"...Syntinen voidaankin nyt armahtaa ja syyllinen julistaa syyttömäksi. Suuren rakkauden teon tähden, jonka Kristus on tehnyt, voi Jumala julistaa tuomitulle armahdustuomion" (Erkki Leminen, Armo kuuluu sulle juuri, s. 84, Karas-Sana 1984).

___________________________

Keskiviikko 11.3 astetta pakkasta klo 6.55. Oli satanut lunta. selkeä taivas - ja auringonnousukin ihan mukavannäköinen.

Aamupalaa ja kahvia.

Kävin viemässä Emilian harjoittelupaikkaan 8:ksi.

Rukousta. Luin Aamoksen kirjaa.

Kahvia.

M-L kävi viemässä Danielin 10:ksi kouluun.

Kirjoitin.

Ruokaa ja kahvia.

Laitoin tulen takkaan.

M-L kävi hakemassa 14 Emilian harjoittelupaikasta.

HIIT-treeni: Kuntopyörällä 10 x 1 min. kovalla teholla. Väleissä 1 min. hiljaista polkemista palautteluna. Alussa ja lopussa 3 min. rauhallista polkemista.

Luin hetken kirjaa.

19:ksi ajelin helluntairukoushuoneen alakertaan Avoimen taivaan alla -iltaan. 7 henkeä.

Kaupan kautta kotiin - niitä halpoja, lämpimiä, pizzanpaloja...

Iltapalaksi niitä edellä mainittuja...

Uutisia - myös Israelista.

Siunausta!

Ps. "Mutta meidän Jumalallemme ja Isällemme kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen" Fil.4:20).

20230328

28.3.2023.

Seurakunta syntyi helluntaina, kaksituhatta vuotta sitten. Pietarin puheen seurauksena  samana päivänä, kun Pyhä Henki vuodatettiin 120 sitä rukouksessa odottavan opetuslapsen ylle - 3000 ihmistä tuli uskoon, ts. uskoi Jeesukseen pelastajanaan. Seurakunnan perustus on Jeesus Kristus. Ainakin nämä asiat on jo tullut todettua.

Pietari puhui rohkeasti. Siitä huolimatta, että hän oli ollut vasta vähän aikaa sitten, niin arka ja pelokas, että kielsi Jeesuksen, sanoen, ettei edes tunne Häntä. Jotain oli tässä välissä tapahtunut: Hän sai ylösnousseelta Jeesukselta syntinsä anteeksi ja hänet täytettiin Pyhällä Hengellä, toisten odottavien kanssa. Pietarin puhe löytyy Apt. 2:14-40).

Otan tähän vähän tekstiä Pietarin puheesta ja sen seurauksista:

"...Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän? Niin Pietari sanoi heille: Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua" (Apt. 2:36-41).

1. Julistettiin Sanaa, evankeliumia.

2. Kehotettiin tekemään parannus. Ts. kääntymään Jumalan puoleen, tunnustamaan syntinsä ja hylkäämään ne ja uskomaan Jeesukseen.

3. Kehotettiin ottamaan vesikaste.

4. Niin saatte Pyhän Hengen lahjan. Ts. tulette täytetyiksi Pyhällä Hengellä; niin kuin nekin 120, jotka olivat sen juuri kokeneet.

5. Annettiin lupaus, että kaikille, jotka Jumala kutsuu; jotka uskovat Jeesukseen, kuuluu lupaus Pyhän Hengen lahjasta: Pyhän Hengen kasteesta. Meillekin "kaukana oleville."

Tämä alussa ollut "malli" olkoon meilläkin tavoitteena. Seurakunta koostuu vain ihmisistä, uskoon tulleista, jotka uskovat Jeesukseen omana henkilökohtaisena Vapahtajanaan ja herranaan. Raamattu ei tunne sellaista seurakuntaa, johon kuuluvat suurin piirtein kaikki "pitäjän" asukkaat. Tällaiseen malliin ajaudutaan silloin, jos "valjastetaan kärryt hevosen eteen", ts. jos kastetaan sylivauvat - tai aikuiset ilman uskoa Jeesukseen - seurakunnan jäseniksi. Järjestyksen on oltava: 1. Sydämen usko Jeesukseen 2. ja sitten vesikaste.

Mitä sen jälkeen? Otan vielä uudestaan yhden jakeen äsken luetusta ja siihen jatkoksi yhden lisää:

"Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettuiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa" (Apt. 2:41-42).

1. Uskoon tulleet kastettiin. Oli iso kastetilaisuus.

2. Uskoon tulleet ja kasteella käyneet pysyivät:

a) Apostolien opetuksessa. Ts. apostolit julistivat ja opettivat heille Jumalan sanaa.

b) Keskinäisessä yhteydessä. Ts. he pitivät yhteyttä keskenään: kokoontuen yhteen, mutta ei pelkästään siten, vaan yhteys oli toisten uskovien huomioimista eri tavoin.

c) Leivänmurtamisessa. Ts. he viettivät Ehtoollista, joka varmasti liittyi normaaliin ateriayhteyteen; osana sitä.

d) Rukouksissa. Tämä oli Jeesuksen - esimerkin mukaan - seurakunnan keskeinen asia, jonka kautta koettiin Pyhän Hengen johdatusta ja toimintaa.

Nämä mainitut asiat ovat tänäkin päivänä seurakunnan tärkeitä asioita, joita ei saa unohtaa ja laiminlyödä.

Kohtaan a) haluan sanoa, että vaikka emme voikaan pysyä apostolien opetuksessa, niin kuin nuo alkuseurakunnan uskovat, niin kuitenkin voimme siinä pysyä - ja meidän tulee pysyä - apostolien opetuksen kautta, joka meillä on Raamatussa. Toinen merkitys apostolien opetuksessa pysymiselle on se, että haluamme toteuttaa sitä elämässämme.

Alkuseurakunnan "malli" olkoon meidänkin mallimme seurakunnissamme.

Jatkan huomenna - jHs.

________________________

,"...Raamatun punainen lanka on Jeesus Kristus. Häneen keskittyvät ennustukset Vanhan testamentin alusta sen loppuun, hänestä kertoo ennustusten toteutuminen Uudessa testamentissa ja häneen liittyvät tulevaisuuden lupaukset" (Erkki Leminen, Armo kuuluu sulle juuri, s. 18, Karas-Sana 1984).

________________________

Tiistai. 7.1 astetta pakkasta klo 6.55. Harmaa taivas. Oli satanut lunta - ja alkoi hilakseen satamaan, tehden sitä koko päivän.

Aamupalaa ja kahvia.

Kävin viemässä Danielin kouluun 8:ksi.

Rukousta.

Kahvia.

Kävin 8.3 km kävely/rukouslenkillä Tarvaalan suunnassa. M-L kävi kylällä kauppa-asioilla.

Ruokaa ja kahvia.

Laitoin tulen takkaan.

M-L vei Emilian harjoittelupaikkaan 14:ksi ja toi Danielin koulusta.

Kirjoitin.

Luin vähän kirjaa. Torkuin.

Iltapalaksi M-L:n takassa paistamaa riisipuuroa ja sen kanssa sekahedelmäsoppaa. Takkaan myös lihaa paistumaan.

Soittelin Pirjolle, siskolleni, joka oli soittanut.

Seurasimme uutisia - minä myös Israelista.

Siunausta!

"Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta" (Jaak. 5:13).

20230327

27.3.2023.

Siitä seurakunnasta; suuresta siunauksesta, jonka Jumala synnytti Israelissa, koko maailmaa varten. Eilen aloitin aiheesta.

Totesinkin jo, että seurakunta syntyi Jerusalemissa, kun Jumalan lupaama (Jooel 2:28-32) Pyhä Henki vuodatettiin kaiken lihan ylle; tarkoittaa Jeesukseen uskovia (Apt. 2). Ennen tätä Pyhä Henki oli vuodatettu vain Jumalan kutsumien yksilöihmisten, kuten esim. profeettojen, kuninkaiden ja pappien ylle. Tästä alkoi ns. seurakuntatalouskausi, jota elämme.

Pohja oli kuitenkin laskettu Pyhän Hengen vuodatukselle ja seurakunnan synnylle jo aikaisemmin; oikeastaan meidän tulisi tässä mennä todellakin kauas, mutta menemme vain siihen aikaan, jolloin pohja varsinaisesti laskettiin, eli Jeesuksen maan päällä olon aikaan, joka oli kestoltaan n. 3 vuotta. Sinä aikana tapahtuivat maailmankaikkeuden ihmeellisimmät asiat: Jeesus syntyi ihmiseksi maailmaan, kutsui opetuslapsensa, joista kahdelletoista Hän antoi apostolin nimen, eläen heidän kanssaan ja kouluttaen heitä, sovitti syntimme kuolemansa ja verensä vuodattamisen kautta, nousi kolmantena päivänä kuolleista ja astui ylös taivaaseen. Jeesus täytti ennustukset, jotka Hänestä oli lausuttu profeettojen kautta Vanhassa testamentissa - loputkin niistä täyttyvät.

Ilman näitä asioita, joita edellä luettelin, ei olisi voinut tapahtua Pyhän Hengen vuodatusta, eikä seurakunnan syntymistä.

Edellä sanotun pohjalta totean seuraavilla Raamatun sanoilla seurakunnan perustuksen, jolle seurakunta maailmassa rakentuu:

"Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus" (1. Kor. 3:11).

Seurakunnalla on Jumalan antama vahva perustus. Tämä käy ilmi myös Pietarin vastauksesta Jeesukselle ja Jeesuksen vastauksesta Pietarille:

"Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen: Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan? ... Ja hän sanoi heille: Kenenkä te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi ja sanoi: Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: Autuas olet sinä, Simon, Joonaan Poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita" (Matt. 16:13, 15-18).

Pietari antaa vastauksen Jeesukselle, joka ei ole hänestä lähtöisin, vaan Jumalasta. Pietarin vastaus: "sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika", on se kallio, jolle Jeesus rakentaa seurakuntansa, jota tuonelan portit eivät voita. "portit" tarkoittaa johtoa, johtajia. Aivan niin kuin luemme Raamatusta kaupungin johdon istuneen kaupungin portissa. Tuonelan portit tarkoittavat kaikkea vihollisen voimaa saatanan johdolla. Nämä voimat eivät voi voittaa seurakuntaa, jonka perustuksena on Jeesus kristus. Seurakunnalle ei voi laittaa muuta perustusta.

Pietarin nimi, Petro, kallio, ilmentää tätä, mutta hän ei ole se kallio. Kuitenkin Pietarikin apostolina on "perustus", joka rakentaa Kristus-kalliolle:

"...Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; Ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä" (Ef. 2:19-22).

"...apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja" tarkoittaa tässä heidän julistustaan, jonka kautta seurakunta rakentuu kristus-kalliolle.

Jatkan huomenna - jHs.

__________________________

"...Usko ja luottamus Jumalaan syntyy Kristuksen sanan, evankeliumin, kuulemisen kautta. Rakkaus Jumalaan on Hengen Hedelmää ja seurausta syntien anteeksisaamisesta. Ja Jumalaa kiittää hän jolla on kiitollinen mieli. Kiitollista mieltä Jumalaa kohtaan ei ole kenelläkään ihmisellä itsestään. Vasta Pyhän Hengen mieltä muuttava vaikutus synnyttää sen. ..." (Erkki Leminen, Armo kuuluu sulle juuri, s. 107, 108, Karas-Sana 1984).

__________________________

Maanantai. 8.0 astetta pakkasella klo 5.40. Selkeä ilma.

Aamupalaa ja kahvia.

Ajelin 6.15:ksi helluntairukoushuoneelle Aamurukoushetkeen. Neljä henkeä.

Samalla reissulla kävin hakemassa Danielin ja vein 8:ksi kouluun.

Kävin vielä sänkyyn.

Kahvia.

Rukousta. Luin Jooelin kirjaa.

Haimme M-L:n kanssa Danielin 14 koulusta ja ajelimme suoraan Jyväskylään, M-L:n uuden puhelimen vuoksi. Odotellessamme sille tehtäviä juttuja, menimme kävelykadulle, Kiinalaiseen, syömään. Oli mukava kokemus. Sinne on mukava mennä uudelleenkin!

Ajoimme hakemaan puhelimen ja sitten Emilian Miron kämpiltä - jossa hän ei nyt ole - ja ajelimme kotiin. Emilia tuli koulusta kyydissämme.

 18 jälkeen olimme kotona.

Laitoin tulen takkaan.

HIIT-treeni: Kuntopyörällä kovalla teholla 10 x 1 min. Väleissä 1 min. palauttelua hiljaa polkemalla. Alussa ja lopussa 3 min rauhallista polkemista.

Vähän iltapalaa ja kahvia.

Seurasimme uutisia - minä myös Israelista, jossa on tilanne, joka ansaitsee rukousta.

Kirjoitin.

Siunausta!

Ps. "Älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua ... Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän Isänne sallimatta. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää siis peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta. Sen tähden jokainen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa" (Matt. 10:28-32).

20230326

26.3.2023.

"On muuan laiva matkalla, taa aikain ulapan.

Sen nimi seurakunta on, ja suunta Jumalan..." 

Jotenkin näin alkoi laulu, jota laulettiin silloin kun olin mukana nuorisotyöntekijänä luterilaisissa seurakunnissa, 1960-70 lukujen aikoihin.

Tuo mainittu laulu nousi jostain mieleeni, kun ajattelin aihetta, joka on tullut mieleeni. Olen nimittäin kirjoitellut - niin kuin ovat huomanneet ne, jotka ovat sattuneet lukemaan kirjoituksia - asioista ja ihmisistä, joilla Jumala on siunannut Israelin kautta hengellisesti koko maailmaa. Varmaan uskotkin, että niitä on paljon.

Nyt on tarkoituksenani nostaa esille seurakunta, joka tuossa laulussakin mainitaan.

Seurakunta syntyi Israelissa ns. "ensimmäisenä helluntaina" ja on saanut olla käsittämättömän/mittaamattoman suurena siunauksena ympäri maailmaa - ja on sitä koko ajan.

Kun Pyhä Henki vuodatettiin, sitä odottavien opetuslasten ylle Jerusalemissa, "yläsalissa", syntyi ensimmäinen seurakunta. Samana päivänä opetuslasten luku lisääntyi 3000 ihmisellä. Siitä alkoi seurakunnan leviäminen kaikkeen maailmaan. Mekin Suomessa olemme päässeet seurakunnan siunauksesta osallisiksi.

Jumala on satsannut seurakunnan syntymiseen ja elämään niin paljon, etten osaa sitä sanoiksi pukea. Hän haluaa, että mekin arvostamme seurakuntaa.

Nämä muutamat rivit olkoot johdantona siunaukseen nimeltä: seurakunta.

Jatkan huomenna - jHs.

_______________________

"Jumala on ainoa, joka ei ole pahan kiusattavissa, ja Kristus kulki ihmisenä ollessaan kiusausten keskellä voittoisana. Kiusaukset lähtevät "kiusaajasta" ja ihmisen turmeltuneen luonnon uumenista. "Jumala ei kiusaa ketään", sanotaan sanassa, mutta toisaalta sanotaan myös, että hän sallii kiusauksen. Jostakin syystä hän sallii sellaista, mikä ei näytä olevan hänelle ominaista. Hänen rakkauden tahtonsa on, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Mutta kuitenkin hän sallii ihmisille valtavan vapauden, antaa tämän mennä pois, luopua, pilkata, jopa herjata, sallii ihmisten tekevän toisilleen paljon pahaa, kun rakkaus ei enää säätele suhteita..." (Erkki Leminen, Armo kuuluu sulle juuri, s. 96, Karas-Sana 1984).

_______________________

Sunnuntai. 7.0 astetta ylösnousussa. Harmaa taivas.

Aamupalaa ja kahvia.

Rukousta. Luin Jooelin kirjaa.

11:ksi ajelimme M-L:n kanssa helluntairukoushuoneelle Sunnuntaijuhlaan. Hyvä kokous. Musiikki oli erinomaista, johtuen mm. siitä, että taustat oli tehty koneelle ja ne olivat hyvät. Tällainen toimii erinomaisesti esim. rukoushuonetilassa, koska esim. rummut ja muut on helpompi miksata, kuin että olisi oikeat rummut käytössä. Miksauskin oli hyvä. Kokouksen jälkeen alakerrassa kahvitarjoilu lähetystyön hyväksi.

Palattuamme kotiin seurasimme mc-hiihtoja Lahdesta.

Laitoin takkaan tulen.

Ruokaa ja kahvia.  

Terhi-Marja ja Denis käväisivät.

Luin vähän kirjaa.

Seurasimme uutisia.

Kirjoitin.

Siunausta!

Ps. "Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niin kuin rukoilla tulisi, mutta Henki rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla" (Room. 8:26).

20230325

25.3.2023.

Raamattu on kirja, jolle ei mikään muu kirja vedä vertoja - ei alkuunkaan. Tämä johtuu siitä, että se on ainoa kirja maailmassa, jossa Kaikkivaltias Jumala ilmoittaa tahtonsa - ja esittelee itsensä - ihmisille; Raamattu on Jumalan sanallinen ilmoitus ihmiskunnalle.

Ihminen voi "koko painollaan" seisoa  Jumalan sanan varassa - siksi, että sen takaajana on sen antaja, Jumala.

Olen näissä "ruohonjuuritason" kirjoituksissani - koskien Jumalan sanaa - puhunut profetioista, joita Raamatusta löytyy paljon.  Kun itse ajattelen Raamatun luotettavuutta, niin yksi asia, joka voimakkaasti puhuu sen puolesta, ovat nimenomaan profetiat, joita Jumala on antanut eri profeettojen kautta, joita saamme lukea Raamatusta. Jo Raamatusta saamme lukea erittäin paljon näiden täsmällisestä toteutumisesta. Osa niistä on toteutumassa silmiemme edessä ja osa odottaa toteutumistaan; osa hyvinkin pian.

Tämän syvemmälle en tässä halua mennä profetioihin liittyen. Totean vain - niin kuin aiemmin lainasin Raamatun sanaa, joka sanoo: Sinun sanasi on kokonansatotuus", pitää täydellisesti paikkansa. Profetioiden antaja, Kolmiyhteinen Jumala, on kokonansa totuus:

"Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valhettelisi ... Sanoisiko hän jotakin eikä sitä tekisi, puhuisiko jotakin eikä sitä täyttäisi" (4. Moos. 23:19).

Tämä pätee koko Jumalan sanaan nähden.

Toinen asia, joka minulle voimakkaasti puhuu siitä, että Raamattu on ainutlaatuinen "Jumalan kirja", ovat Raamatun lupaukset. Raamattu on lupausten kirja. Varmasti jokainen, joka on laittanut turvansa Jumalaan ja Hänen sanansa lupauksiin, on tullut sen omakohtaisesti kokemaan. Se, mitä Jumala sanassaan lupaa, toimii, kun ihminen on kuuliainen Hänelle/sanalle.

Raamatun lupaukset ovat sellaisia, että ne vastaanotetaan omaan elämään uskon kautta:

"Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy" (Hebr. 11:1).

Nämä esimerkit riittäkööt tällä erää Jumalan sanan luotettavuudesta. Samalla lopetan nämä "pikakatsaukset" Raamattua, Jumalan ilmoitusta koskien. Haluan kuitenkin jatkaa - jHs - "sarjaa", jossa katselemme asioita, joita Jumala on lahjoittanut koko maailmalle Israelin kautta.

_________________________

"Jos ihminen olisi vain kuin korkeampi eläin, ei vastuusta tarvitsisi puhua mitään, mutta kun on kysymys "luomakunnan kruunusta", ihmisestä, asia on toinen. Oikeastaan ihmisyyteen kuuluu vastuun tunteminen ja kantaminen sekä Jumalan että ihmisten edessä, eikä pyrkimys kiertää tuota vastuuta. Kun joku suostuu näkemään totuuden itsestään, sekä tekemisistään että tekemättä jättämisistään, ja käy tilille Jumalan edessä, hän ottaa oikealla tavalla vastuun elämästään. Mutta kun hän tähän rehellisesti suostuu, hän joutuu väistämättä myös sen totuuden eteen, että on asioita, joista hän ei pystykään vastaamaan, eli hänellä ei ole millä maksaa. ..." (Erkki Leminen, Armo kuuluu sulle juuri, s. 104, 105, Karas-Sana 1984).

_________________________


20230324

24.3.2023.

On hyvä pysähtyä miettimään sitä asiaa, kuinka ihmeellinen kirja Raamattu onkaan! Raamattu on Jumalan meille antama kirja. Se ei ole kuitenkaan tipahtanut taivaasta yht´äkkiä keskuuteemme, vaan - niin kuin olemme aikaisemmissa lyhyissä kirjoituksissa todenneet - sen 66 kirjaa on annettu meille 1500 vuoden kuluessa, 40 eri kirjoittajan kautta. Pyhä Henki on inspiroinut kaiken sen, mitä Jumala on halunnut meidän näiden kirjoitusten kautta saavan. 

Jumala on perustanut toimintansa maailmassa - ja ihan iankaikkisuuttakin koskee Hänen ilmoituksensa - siihen, mitä Hän on meille ilmoittanut. Hän on uskollisesti sanansa takana.

On yksi asia, joka kulkee kuin punaisena värinä läpi Raamatun; se on sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta, Pelastajasta.

Tämä sanoma löytyy Raamatun alkulehdiltä, heti sen jälkeen kun ihminen oli langennut syntiin. Ja se löytyy myös Raamatun lopusta; viimeisestä kirjasta.

Vanhan testamentin puolella sanoma Jeesuksen syntymästä, ristinkuolemasta ja ylösnousemuksesta, tulee esille jatkuvana profetian virtana, mutta myöskin rikkaina esikuvina siitä, mitä tulee tapahtumaan. Uudessa testamentissa näemme esikuvien ja profetioiden täyttymisen, kun Kristus syntyy maailmaan, kuolee ristillä; vuodattaa verensä syntivelkamme puolesta, ottaen näin pois koko maailman synnin, mutta Hän nousee ylös kuolleista.

Parhain määritelmä evankeliumista löytyy mielestäni seuraavasta raamatunpaikasta:

"Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan, ..." (1. Kor. 15:3-4).

Kirjoitukset, joihin Paavali edellä viittaa, ovat Vanhan testamentin kirjoituksia.

Lukemassamme on pelastuksen sanoma, joka koskee jokaista ihmistä. Se on se "punainen väri", joka kulkee läpi Raamatun; Jeesuksen sovintoveren väri. Aikaisemmissa jakeissa, ennen lukemaamme, Paavali kirjoittaa näin:

"Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. ...(1. Kor. 15:1-2).

Ylösnousemisensa jälkeen, kun Jeesus ilmestyi kahdelle murheelliselle opetuslapselleen Emmauksen tiellä, Hän selvensi heille näitä asioita:

"...Niin hän sanoi heille: Oi, te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet! Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa? Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. ..." (Luuk. 24:25-27).

Hetkeä myöhemmin:

"...Ja  hän sanoi heille: Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mitä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja  profeetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja hän sanoi heille: Niin on kirjoitettu, että Kristus on kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen >Jerusalemista. ,,," (Luuk. 24:44-47).

Ainoa kirja maailmassa on Raamattu, joka ilmoittaa meille pelastuksentien; syntiemme anteeksisaamiseksi ka pääsemiseksemme Jumalan yhteyteen ja kerran iankaikkiseen elämään taivaassa.

Tämän kirjan olemme saaneet juutalaisen kansan, "maan navassa" asuvan, Israelin, kautta.

Jatkan huomenna - jHs.

_______________________

"...Rakkauden puuttuminen ja hyljätyksi joutuminen lapsuudessa on vioittanut ihmistaimia pahemmin kuin kevätkesän halla oraspeltoja. Varhaisina vuosina koettu kovuus ja hyljätyksi tuleminen vaikuttaa ihmiseen koko elämän ajan. Jumalasuhteeseenkin se tuo epäilyksiä mukanaan. Kun jollakin ei ollut rakkauden mallia ihmissuhteissa, hän saattaa epäillä Jumalankin rakkautta. ..." (Erkki Leminen, Armo kuuluu sulle juuri, s. 130, Karas-Sana 1984).

_______________________

Perjantai. 1.4 astetta miinuksella klo 7.05. Harmaa taivas.

Aamupalaa ja kahvia.

Kävin viemässä Emilian kylälle harjoittelupaikkaan ja Danielin kouluun 8:;ksi. 

Kahvia.

Rukousta. Luin Hoosean kirjaa.

Kirjoitin.

Seurasin vähän Salpausselän kisoja - hiihdon mc.

M-L kävi hakemassa Emilian harjoittelupaikasta ja Danielin koulusta.

Kahvia.

Ajelimme M-L:n ja Emilian kanssa Jyväskylään. M-L kävi vaihtamassa puhelimen. Emilia jäi sinne.

Ajoimme M-L:n kanssa Uuraisten Höytiälle, Timolle ja Pialle. Pienet muistamiset Timolle äsken olleen syntymäpäivän johdosta. Timo tosin ei ollut kotona, vaan Saarijärvellä, studiolla, levyntekohommissa. Äiti-Pia, Miro, Milena ja Minja kylläkin. Kahvisteltiin.

21:ksi ajelimme kotiin.

Iltapalaa.

Uutisia - myös Israelista.

Siunausta!

Ps. "Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valhettelisi ... Sanoisiko hän jotakin, eikä sitä tekisi, puhuisiko jotakin eikä sitä täyttäisi?" (4. Moos. 23:19).

20230323

23.3.2023.


Paljon siunausta on tuottanut ympärimaailmaa, aikojen kuluessa, Jumalan sana, Raamattu. Niin tulee tekemään jatkossakin.

Tämä Jumalan kirja on aiheuttanut paljon myös vastakkainasettelua ihmisten ja ihmisryhmien välille. Raamatun sanoma, vastaanotettuna, aiheuttaa sen, että ihminen siirtyy kuolemasta elämään, pimeydestä valkeuteen, saatanan valtakunnasta Jumalan rakkaan Pojan valtakuntaan: Jumalan valtakuntaan. Näin syntyy "yhteentörmäys" kahden valtakunnan välillä. Tämä voi näkyä aviopuolisoiden, perheenjäsenten, työkavereiden, kyläläisten, kansakuntien, jne. välillä. 

Sen seurauksena, että otetaan Raamatun ilmoittama sanoma -evankeliumi - vastaan, ihmisiä vangitaan, kidutetaan, tapetaan. Näemme, että Raamattu ei ole mikä tahansa kirja, vaan kyseessä on Jumalan, Pyhän Hengen kautta inspiroima, kirja.

Raamattua on yritetty kaikkina aikoina tuhota erilaisin keinoin, tai muuten turhentaa. Siinä ei kuitenkaan ole onnistuttu; eikä tulla onnistumaankaan. Jumala itse pitää siitä huolen.

Taitaa olla jo kuutisenkymmentä vuotta siitä, kun kuulin Voltairesta, ranskalaisesta, 21.10.1964 - 30.5.1776, eläneestä valistusajan filosofista. Sen jälkeen olen hänestä kuullut puheissa ja lukenut eri lähteistä. Hän oli kristinuskon vihaaja, joka on sanonut ajatuksen, että 100 vuoden päästä Raamattu olisi hylätty kirja, ja että sitä löytyisi vain museosta. Kävi kuitenkin niin, että tuon aikamäärän jälkeen talo, jossa hän nuo sanansa lausui, oli Raamattuseuran raamattuvarasto. Siellä myös painettiin Raamattuja.

Puheena olevassakaan mielessä - vaikka Raamatussa sillä tarkoitetaankin muuta - on totta tämä Jeesuksen sanonta:

"...Raamattu ei voi raueta tyhjiin..." (Joh. 10:35),

Raamattua, Jumalan sanaa, ei voida hävittää tyhjiin - eikä ennen kaikkea sen sanomaa. Sitä voidaan vihata ja pilkata, mutta se pysyy elävänä ja voimallisena Jumalan sanana, ja saa aikaan sen, miksi Hän on sen lähettänyt.

Näin ison lahjan - oikean todellisen aarreaitan - on Jumala antanut kaikkia maailman ihmisiä varten, Omaisuuskansansa, Israelin, kautta. Kiitos siitä Jumalalle!

Jatkan huomenna - jHs.

_____________________________

"Ei Jumalan anteeksiantamus ole tippalääkettä tippatunnustuksiin, vaan se on rakkauden lähteestä lähtevä, alati juokseva virta, joka kulkee valoon tulleen sydämen kautta ja vie jatkuvasti mennessään unohduksen mereen. Jatkuvasti - jatkuvasti. ..." (Erkki Leminen, Armo kuuluu sulle juuri, s. 81, Karas-Sana 1984).

_____________________________

Torstai. 4.3 astetta ylösnousussa. Harmaa taivas. Tuuleskeli.

M-L kävi viemässä Emilian 8:ksi harjoittelupaikkaan ja Danielin samaan aikaan kouluun.

Aamupalaa ja kahvia.

Rukousta. Luin Hoosean kirjaa.

Kävin 8.3 km kävely/rukouslenkillä Tarvaalan suunnassa. Satoi vettä. Nastakengät olivat sopivat jalkineet.

"Samoilla lämpimillä" lapioin kadolta tulleita lumia etupihan puolelta.

M-L kävi hakemassa Emilian harjoittelupaikasta ja Danielin koulusta klo 14.

M-L toi hakureissullaan pizzan, joka kyllä maistui.

Kirjoitin.

Laitoin takkaan tulen.

Iltapalaa.

Luin hetken kirjaa.

Seurasimme uutisia - minä myös Israelista.

Siunausta!

Ps. "Usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta" (Room. 10:17).

20230322

22.3.2023.

Raamattu, tuo ihmeellinen kirja; Jumalan ilmoitus ihmiskunnalle, on Hänen lahjansa Israelin kautta kaikille, lähellä ja kaukana; siitä olen "näinä päivinä" kirjoittanut! Niin nytkin. Näkökulmaksi tälle päivälle nousi raamatunkäännökset:

Mikael Agricola on Suomen kirjakielen isä. Hänestäkin saamme kiittää Jumalaa. Hän oli se, joka käänsi ensimmäiseksi Suomen kielelle Uuden testamentin, v. 1548. Se on suuri kiitosaihe - saada lukea Jumalan sanaa omalla äidinkielellään! On vielä paljon ihmisiä, joilla ei ole sitä mahdollisuutta. Oma kieli on sydämen kieli, jonka kautta sydämemme tavoitetaan parhaimmin.

Koko Raamattu Suomen kielelle valmistui ensimmäisen kerran v. 1643. Sen jälkeen on kielellemme käännetty useita raamatunkäännöksiä. Erilaisia versioita - ja ihan samaakin käännöstä - löytyy hyllyistämme useitakin.

Ajatellen sitä, että kun Suomen kielelle - ja myös kansamme keskellä oleville vähemmistökielille - on käännetty Jumalan sana, Raamattu, niin ymmärrämme myös sen, kuinka tärkeä asia se on muillekin kielille käännettynä. Heillekin se on suuriarvoinen asia.

Tälläkin hetkellä ahertavat, Jumalan siihen kutsumat, monet ihmiset, Raamatun käännöstyön parissa, että mahdollisimman monet voisivat lukea Sanaa omalla kielellään. Meidän tulee rukoilla heidän puolestaan ja olla mahdollisuuksiemme mukaan taloudellisestikin tukemassa raamatunkäännöstyötä. Raamatunosien ja koko Raamatun valmistuminen jollekin kielelle on pitkäkestoinen, haastava prosessi.

Raamatun alkutekstit, joiden kautta Jumala on antanut sen maailmaan, ovat hebrea, aramea ja kreikka. Vanhan testamentin tekstien kieli on hebrea ja osaksi aramea. Uuden testamentin alkukieli on kreikka.

Pitäkäämme arvokkaana asiana sitä, että voimme lukea Raamattua omalla äidinkielellämme! Käyttäkäämme etuoikeuttamme lukea Jumalansanaa. Kun teemme niin rukoillen ja avoimin sydämin, saamme kokea sitä siunausta, jonka Jumala on siihen tarkoittanut. Meistä voi tulla siunauksen kanavia toisillekin ja voimme elää kunniaksi Jumalalle.

Jatkan huomenna - jHs.

__________________________

"Vihan äänet ovat kovia. Ne kuuluvat seinän taakse ja pihan ylitse, ne kuuluvat sodan jylinässä kymmenien, jopa satojen kilometrien päähän ja ne kuullaan eetterissä mantereelta toiselle.

Rakkauden äänet ja tunnusmerkit ovat vaatimattomia. Rakkaus ilmentää itseään hiljaa, katseina, kuiskauksina, tekoina, lämpönä, hyväksymisenä, puolustamisena, turvallisuutena. Rakkaus ei tunne pakkoa, ja siksi pakolla aikaan saatu hiljaisuus ei ole laadultaan hyvää. Pakko synnyttää pelkoa ja uhmaa ja uhma on äänekästä. Näin ollen käsky ei saa aikaan toivottua tulosta ja hiljaisuutta,vaan vihaa, ja viha on aina kovaa, repivää ja äänekästä" (Erkki Leminen, Armo kuuluu sulle juuri, a. 54, 55, Karas-Sana 1984).

__________________________

Niin ne vain vuoret vierivät! Meillekin syntynyt kuopus täyttää tänään 44 vuotta! Timo, sydämelliset onnittelumme - vielä tässäkin! Iloitsemme sinusta ja rakastamme sinua! Näin ajattelevat isä ja äiti.

Keskiviikko. 0.5 astetta miinuksella ylösnousussa . Harmaa taivas.

M-L kävi viemässä Emilian kylälle harjoittelupaikkaan 8:ksi.

Aamupalaa ja kahvia.

Rukousta. Luin Hoosean kirjaa.

Kahvia.

Kävin, ihan näin ensimmäisen ennakkoäänestyspäivän kunniaksi, käyttämässä kansalaisoikeuttani - ja tällä kertaa erityisen voimakkaasti myös -velvollisuuttani: Kävin äänestämässä eduskuntavaaleissa kaupungintalolla. Nyt on tärkeää niiden, jotka arvostavat Jumalan sanaa ja sen mukaisia arvoja - sekä maatamme ja kansaamme - käydä äänestämässä. Ei ketä tahansa, vaan sellaisia ehdokkaita, joiden tietää samalla tavoin arvostavan Jumalan sanaa ja sen mukaisia arvoja. Olisi suuri siunaus, jos katsoisimme nyt "nenänvarttamme pidemmälle", sillä paljon tulisi ääniä juuri edellämainitunlaisille ehdokkaille, jos Raamatun arvojen puolella olevat ihmiset - uskovat ja uskomattomat - yhdistäisivät voimansa tässä asiassa.

Äänestysreissulla toin myös kotiin Danielin, joka tuli leirikoulusta. Oli poika saanut kultamitalin pilkkikisoista. Kalamies on kalamies jäälläkin!

Kirjoitin.

Rukousta.

14 kävin hakemasta Emilian harjoittelupaikastaan.

Ruokaa ja kahvia.

Laitoin takkaan tulen.

HIIT-treeni: Kuntopyörällä 10 x 1 min. mahdollisimman maksimaalisella vauhdilla . Väleissä 1 min. palauttelua hiljaa polkemalla. Alussa ja lopussa 3 min. rauhallista polkemista.

Lueskelin vähän kirjaa.

Iltapalaa.

Seurasimme uutisia.

Katselimme myös kolmen puoluejohtajan vaalitenttiä.

Israel-uutisia.

Tänään on sadellut lunta.

Siunausta!  

Ps. "Kirjoitettu on: Hän sirottelee, hän antaa köyhille" (2. Kor. 9:9).

20230321

21.3.2023.

Olen jonkin aikaa käsitellyt - "matalalla profiililla" - täällä päivittäin asioita. joilla Jumala on siunannut maailmaa Israelin kautta. Eilen totesin, että Raamattu, Jumalan sana, on erittäin suuri tällainen lahja ja siunaus. Tästäpä on hyvä jatkaa. Ei ole tarkoituksenani tehdä mitään "systemaattista" esitystä aiheesta, vaan tuoda lyhyesti esiin "jotakin" siinä järjestyksessä, kun niitä mieleen tulee. Parhainta olisi, jos tämä voisi lisätä meissä halua Jumalan sanan pariin - ja ennen kaikkea siihen, että sen sanoma voisi uskossa sulautua meihin:

Lähtökohdaksi otan kaksi raamatunkohtaa; toisen Vanhan testamentin- ja toisen Uuden testamentin puolelta:

"Sinun sanasi on kokonansa totuus, ..." (Ps. 119:160).

(Jeesuksen rukouksesta) "Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus" (Joh. 17:17).

Jumala itse kutsuu ihmisiä olemaan kuuliaisia Hänen sanalleen, joka on totuus. Tätä kautta monet sadat miljoonat ihmiset ovat saaneet itselleen siunatun elämän, joka jatkuu halki iankaikkisuuksien. Myös kansakuntien elämä on ollut - ja on - toisenlaista siellä, missä Jumalan sanaan suhtaudutaan niin kuin Hän haluaa, sillä:

"...Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee" (Matt. 4:4).

Jumala ilmoittaa tahtonsa ihmisille sanassaan. Ottaessamme sanan ilmoituksen ja opetuksen ohjenuoraksemme elämässämme, ilmaisemme kunnioittavamme Jumalaa. Siksi elämässämme tulee olla tällainen asenne:

"Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta. ... Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä" (Jes. 66:1, 2).

Huomenna jatkan - jHs.

_________________________

"...Jos ja kun Hengen työ on edennyt sellaiselle asteelle, että ihmisen jäykkä mieli taipuu ja sisimmän ovi avautuu kolkuttajalle, tapahtuu se, mistä on koko ajan ollut kysymys: "Kaikille, jotrka ottivat hänet (Jeesuksen) vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi" (Joh. 1:12). Tällaista ihmisen avautumista kutsutaan uskoon tulemiseksi tai hengellisesti kuolleen uudestisyntymiseksi. ..." (Erkki Leminen, Armo kuuluu sulle juuri, s. 63, Karas-Sana 1984).

____________________________

Sydämelliset nimipäiväonnittelumme Paajalan Pentille ja Lahtelan Pentille!

Tiistai. 4.8 astetta miinuksella ylösnousussa. Aurinkoista. Sininen taivas.

M-L kävi viemässä Emilian harjoittelupaikkaan.

Aamupalaa ja kahvia.

Rukousta. Luin Hoosean kirjaa.

Kävin 8.3 km kävely/rukouslenkillä Tarvaalan suunnassa. Muutamien ihmisten kanssa tuli pysähdyttyä juttelemaan. Yhdelle ihmiselle tarjosin kirjoittamaani vihkosta: Jumalalla on sinulle asiaa. Ei halunnut ottaa. Sanoi, että hän kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Se riittää hänelle. Kyllä, mutta ei riitä, jos ei ole henkilökohtaista uskonsuhdetta Jeesukseen.

Ruokaa ja kahvia.

Laitoin takkaan tulen.

Kirjoitin.

Kahvia.

Luin hetkosen kirjaa.

18.30:ksi ajelimme M-L:n kanssa helluntairukoushuoneelle Israel-iltaan. Haimme Salmen mukaan.

Palasimme kaupan kautta kotiin.

Iltapalaksi kaupasta ostettua pizzaa - sitä siihen kellonaikaan halpaa, lämpökaapista.

Seurasin uutisia - myöhemmin myös Israelista.

Siunausta!

Ps. "Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntien" (1. Joh. 2:2).

20230320

20.3.2023.

En sano ylisanoja, kun sanon, että Raamattu on erittäin suuri lahja koko maailmalle. Olemme saaneet sen Israelin kautta.

Raamattua on sanottu "Kirjojen Kirjaksi", ja sitä se on ylivertaisesti. Tarkoitan tällä myöskin sitä, että se on jumalallinen kirja, joka on kaikkien kirjojen yläpuolella. Itseasiassa Raamattu on kuin pieni kirjasto, jolla on kuitenkin valtavan paljon suurempi merkitys, kuin maailman kaikilla kirjastoilla yhteensä. Tämä siksi, että sen sanoma, vastaanotettuna, johtaa ihmisen iankaikkiseen elämään, Jumalan taivaassa.

Käyttäessäni nimitystä "kirjasto" Raamatusta, tarkoitan sitä, että sen kansien välissä on yhteensä 66 kirjaa, jotka on kirjoitettu 1500 vuoden aikana. Kirjoittajia on ollut 40.

Raamattu on yhtenäinen kirja, vaikka sen kansissa on niin monta kirjaa. Raamattu on Jumalan sanaa - voimme sanoa, että se on Jumalan sana, vaikka siinä on niin monta kirjaa. Siitä syystä Raamattu on pyhä Raamattu.

Jumalan sanana Raamattu on Jumalan antama. Hän on antanut sen Pyhän Hengen kautta. Sen kirjoittajat ovat kirjoittaneet sen Pyhän Hengen innoittamina. Kuitenkin Raamatun sanoma tulee ihmisten persoonallisuuksien läpi, joten kunkin kirjoittajan persoonallisuus on myös vaikuttanut siihen.

Jumalan valitsemat, kutsumat, ihmiset ovat toimineet Raamatun kirjoittajina.

Tämä olkoon johdantona siihen, mitä jatkossa - jHs - tulen Raamatusta, Jumalan suuresta lahjasta ihmiskunnalle, sanomaan.

_______________________

"Ryövärin katumus ei ollut kovin ihmeellisen tuntuinen! Vai oliko? Ei se ollut, eikä hän voinut mennä edes asioitaan sovittamaan eikä anteeksi pyytämään, mutta juuri avatusta ovesta hän sai mennä sisälle. Lähdettä avattiin juuri, kun Jeesuksen veri vuoti ryövärin silmien edessä koko maailman syntien sovitukseksi" (Erkki Leminen, Armo kuuluu sulle juuri, s. 79, Karas-Sana 1984).

_______________________

Maanantai. 0.9 astetta lämmintä klo 5.45. Oli satanut lunta. Harmaa taivas.

Aamupalaa, kahvia.

Ajelin 6.15:ksi helluntairukoushuoneelle Aamurukoushetkeen. Oli kaksi henkilöä.

Samalla reissulla kävin hakemassa Danielin ja vein hänet 8:ksi koululle lähtemään leirikouluun.

Kävin vielä sänkyyn.

Kahvia.

Rukousta. Luin Hoosean kirjaa.

M-L kävi viemässä Emilian 14:ksi harjoittelupaikkaan. Samalla kävi kaupassa.

Ruokaa, kahvia.

Kirjoitin.

Laitoin takkaan tulen. On sadellut tunnelmallisesti lunta tänään.

HIIT-treeni: Kuntopyörällä 10 x 1 min. kovalla tempolla. Väleissä palautteluna 1 min. hiljaista polkemista. Alussa ja lopussa 3 min. rauhallista polkemista.

Seurasin Patmoksesta eduskuntavaaliehdokkaiden keskustelua.

Iltapalaa ja kahvia.

Seurasimme uutisia - myös Israelista.

Katselimme puoluejohtajien eduskuntavaalikeskustelua. Ei mene heiltä sormisuuhun, eikä kieli solmuun.

Siunausta!

Ps. "Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen, hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää" (1. Kor. 10:13).

20230319

19.3.2023.

Joitakin asioita esille ns. Maria-kultista, joka vaikuttaa katolisen kirkon sisällä - koskettaen näin satoja miljoonia ihmisiä. Raamattu ei tue näitä oppeja: 

Maria kultti tulee esille mm. Madonna (Maria) ja Jeesus-lapsi tauluina ja patsaina roomalaiskatolisissa maissa ja kirkoissa. Niissä ei sinänsä ole mitään pahaa, muuta kuin se, että niille annetaan väärä merkitys. Mariaa palvotaan Taivaan Kuningattarena. Paavikin voi nimittää itseään "Taivaan Kuningattaren" nöyräksi palvelijaksi. Häntä kutsutaan myös "rauhan kuningattareksi."

Mariaan yhdistetään "saastattoman sikiämisen" -oppi, joka tarkoittaa, että hän vapautui ns. perisynnistä siinä hetkessä, kun lapsi sikisi hänen kohtuunsa Pyhästä Hengestä. Puhutaan myös siitä, että Maria nousi ruumiillisesti taivaaseen sellaisenaan.

Marian ikuisen neitsyyden oppi on myös olemassa. Raamattu kuitenkin opettaa, että Maria synnytti myös miehelle, Joosefille, lapsia (Matt. 13:55, Joh. 2:12, Apt. 1:14, Joh. 7:3, 5).

On ollut isoja kokoontumisia, joissa odotetaan Marian ilmestymistä. On myös ns. ihmeitätekeviä Marian kuvia. Näihin sisältyy paljon riivaajien toimintaa ja petosta. Näin ihmisiä johdetaan harhaan ja pidetään kiinni harhassa - harhaopissa.

Mariaa pyydetään myös rukoilemaan puolestamme. Häntä pidetään välittäjänä. Kuitenkin Raamattu sanoo, että on vain yksi välittäjä - välimies (1. Tim. 2:5) - Jumalan ja ihmisen välillä, Jeesus. Sanotaan, että armokin saadaan vain Marian kautta.

Mitä me muuta voimme todeta sen edessä, että Mariasta on tehty tällainen hahmo, kuin että se on epäjumalanpalvontaa, taikuutta ja harhaoppia.

Haluamme pitää kiinni siitä "oikeasta Mariasta", jonka tulemme tuntemaan Raamatun sivuilta. Mariasta, joka oli ihminen, jolle Jumala oli suunnitellut tällaisen tehtävän; synnyttää maailmalle Vapahtaja, Jeesus Kristus. 

Maria ei ole synnitön, vaan sellainen ihminen kuin kuka tahansa meistä. Hän tarvitsi syntien anteeksiantamusta, niin kuin mekin. Hänestäkin tuli Jeesuksen seuraaja, jonka hän oli synnyttänyt tähän maailmaan. Häntä ei kenenkään tule palvoa, eikä asettaa minkäänlaiseen välittäjän asemaan ihmisen ja Jumalan välillä.

Tähän lopetan Marian, Jeesuksen äidin, elämän tarkastelun, Voimme kiittää Jumalaa siitä suunnitelmasta, joka Jumalalla oli hänelle. Hän on yksi suuri Jumalan lahja, jolla Jumala on siunannut koko maailmaa Israelin kautta.

Huomenna - jHs - siirrymme johonkin toiseen siunaukseen, jolla Jumala on siunannut koko maailmaa Israelin kautta. Niitä asioitahan riittää.

___________________________

"Jeesuksen tykö tuleminen on yksinkertaisesti vain sisimmän hiljaista avautumista hänelle, ja sekin on mahdollista vain siksi, että hän tulee ensiksi ihmisen luo. Eräässä Siionin virressä sanotaan tästä hyvin:

"Opeta sellaisena kuin olen tulemaan,

hengessä vaivaisena sinuhun toivomaan.

Ja kun en pääse minä, niin tule luoksein sinä,

syntisten ystävä."

(Erkki Leminen, Armo kuuluu sulle juuri, s. 58, Karas-Sana 1984).

___________________________

Sunnuntai. 2.7 astetta plussalla ylösnousussa. Harmaa taivas.

Aamupalaa ja kahvia.

Rukousta. Luin Hoosean kirjaa.

11:ksi ajelimme M-L:n kanssa Sunnuntaijuhlaan helluntairukoushuoneelle. Salmen haimme mukaan.

Tultuamme kokouksesta, lähdimme rouvan kanssa - niin kuin armeijan miehet sanovat - n. 6 km sunnuntaikävelylle. Luntakin sateli mukavasti hitaasti alas tulevin hiutalein. Yhdelle koiran kanssa lenkkeilevälle ihmiselle, joka pysähtyi juttelemaan kanssamme, sain ojentaa kirjoittamani vihkosen: Jumalalla on sinulle asiaa.

Luin hetken kirjaa.

Ruokaa ja kahvia.

Laitoin takkaan tulen.

Kirjoitin.

Iltapalaa.

Seurasimme uutisia.

Siunausta!

Ps. "Ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne" (sanat sanoi Jeesus) (Joh. 8:24).


20230318

18.3.2023.

Niin, vielä vähän Mariasta, israelilaisesta, Galilean Nasaretista olevasta lahjasta koko maailmalle. Näistä yksinkertaisista kirjoituksistani, joissa olen siteerannut Jumalan Sanaa, on käynyt ilmi, että Maria oli neitsyt, kun hän tuli raskaaksi Pyhästä Hengestä, ja sitten synnytti Jeesus-lapsen. Tämä, neitseestä syntyminen ja Pyhästä Hengestä sikiäminen, on yksi ihan perustavaa laatua oleva asia. Jos sitä ei haluta uskoa, ei muullakaan ole mitään merkitystä; kaikki kaatuu kuin korttitalo. Mutta meidän ei tarvitse epäillä asiaa; se on varma ja luja Jumalan Sanan totuus. Jeesuksen syntymä oli täysin yliluonnollinen. On paljon ns. teologejakin, jotka koettavat tehdä tämän turhaksi.

Lyhyesti tähän:

"Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. ... Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ..." (Joh. 1:1-2, 14).

Voit halutessasi lukea luvusta enemmän.

Sana oli Jumala. Tämä Sana tuli lihaksi silloin, kun Jumala, Jumalan Poika, sikisi Pyhästä Hengestä neitsyt Marian kohdussa. Tätä nimitetään inkarnaatioksi, ts. Jumala tuli ihmiseksi; Pyhä Henki hedelmöitti neitsyt Marian munasolun ja hän kantoi kohdussaan Jumalan Poikaa, joka syntyi maailmaan ihmiseksi, niin kuin kuka tahansa ihminen syntyy.

Syntiemme sovittaminen Jumalan edessä, oli tärkein syy siihen, että Jumalan Poika syntyi maailmaan. Hän uhrasi itsensä ja antoi henkensä puolestamme, näin ottaen pois maailman synnin. Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että antoi ainutsyntyisen Poikansa uhriksi puolestamme. Jeesuksen täytyi tulla, syntyä maailmaan, ihmiseksi, sen tähden, että syntiemme sovittajan täytyi olla synnitön. Syntymästään, kuolemaansa asti, Jeesus ei tehnyt koskaan syntiä.

Se, että Sana tuli lihaksi; että Jeesus syntyi edellä kuvatulla tavalla ihmiseksi, on niin suuri ja ainutlaatuinen asia, että sanontaa: Sana tuli lihaksi, ei pitäisi mielestäni käyttää muussa, kuin tässä merkityksessä. Usein nimittäin kuulee sanottavan, kun puhutaan Jumalan sanan vaikutuksesta meihin, että sanan pitäisi tulla lihaksi meissä. Minusta siinä voisi käyttää muunlaista ilmaisua. Esimerkiksi Hebrealaiskirjeestä löytyy sellainen käyttöön sopiva ilmaisu: Sanan uskossa sulautuminen meihin (Hebr. 4:2).

Tämä tästä.

Huomenna - jHs - kuitenkin vielä lyhyesti Maria-kultista, joka on katolisessa kirkossa vaikuttava harha.

____________________________

"Kun hiljaisin hetkin yksin mä  jään,

niin myös salaisetkin syntini nään..."

(Hengellisestä laulusta).

___________________

Sydämelliset onnittelumme, vielä tässäkin, Jäntin Siskolle, Teron vaimon äidille!

Lauantai. 1.7 astetta plussalla ylösnousussa. Harmaa taivas. Oli satanut lunta. Ja satoi.

M-L oli jo aamusta leipomispuuhissa - rahkapiirakoita.

Aamupalaa ja kahvia

Rukousta. Luin Hoosean kirjaa.

Ruokaa ja kahvia hyvän rahkapiirakan kanssa.

Kirjoitin.

Laitoin takkaan tulen.

HIIT-treeni: Kuntopyörällä kovalla teholla 10 x 1 min. Väleissä palautuksena 1 min. hiljaa polkemista. Alussa ja lopussa 3  min. rauhallista polkemista.

Kävin saunan kuumissa löylyissä.

Luin hetken kirjaa.

Iltapalaa.

M-L laittoi takkaan paistumaan lihamureketta.

Seurasimme uutisia - myös Israelista.

Siunausta!

Ps. "Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi" (2. Kor. 5:18, 19, 21).20230317

17.3.2023.

Jatkan edelleen Marian, Jeesuksen äidin elämään liittyvillä asioilla. Maailmassa on miljoonia - ja on ollut - ihmisiä, jotka kiittävät Jumalaa siitä Pojasta, jonka Maria synnytti tähän maailmaan! Monet meistäkin kuuluvat heihin. Suurin kiitoksen aihe on pelastus, jonka Jeesus meille valmisti. "...pelastus on juutalaisista" (Joh. 4:22).

Aiemmin luimme Raamatusta Simeonin profetiasta - kun Jeesus tuotiin pienenä Jerusalemin temppeliin - jossa sanottiin, että miekka on lävistävä Marian sielun. Yli 30 vuotta oli kulunut, kun se toteutui Jeesuksen kärsimysten seurauksena. Maria oli Golgatalla, kun Jeesus ristiinnaulittiin:

"Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisoivat hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar ja Maria, Kloopaan vaimo, ja Maria Magdaleena" (Joh. 19:25).

Itsekukin voimme ajatella sitä, millainen hetki tämä oli Marialle; nähdä ja kokea kaikki ne ristiinnaulitsemiseen liittyvät asiat, joista Raamattu kertoo.

Tuskiensa keskellä Jeesus vielä huolehti äidistään. Hänen opetuslapsensa, Johannes, oli myös ristin juurella. Jeesuksella oli viesti hänelle ja äidilleen:

"Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, sanoi hän äidillensä: Vaimo, katso, poikasi! Sitten hän sanoi opetuslapselle: Katso, äitisi! Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa" (Joh. 19:26-27).

Varmasti Maria sai hyvän huolenpidon ja lohdutuksen kaikilta osin.

En paneudu enempää näihin ristintapahtumiin. Voimme niin tehdä itsekukin tykönämme.

Vielä otan kuitenkin yhden raamatunpaikan Mariaan liittyen:

"Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia, sapatinmatkan päässä. Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat: Pietari ja Johannes ja Jaakob ja Andreas, Filippus ja Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Simon, kiivailija, ja Juudas Jaakobin poika. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa" (Apt. 1:12-14).

Jeesus nousi ylös taivaaseen. Hänen käskynsä mukaisesti opetuslapset - 120 henkeä (Apt. 1:15) - olivat koolla yläsalissa. Heidän mukanaan oli myös Maria, Jeesuksen äiti, sekä Jeesuksen veljet, jotka hekin uskoivat nyt Jeesukseen. He kaikki odottivat kymmenen päivän ajan Pyhän Hengen vuodatusta. Heidät täytettiin Pyhällä Hengellä (Apt. 2). Niin myös Maria.

Syntyi ensimmäinen seurakunta. Siellä heidän joukossaan oli Jeesuksen äitikin mukana:

"Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa" (Apt. 2:42). Mariakin.

Jatkan vielä Mariasta, tietyistä näkökulmista - jHs.

______________________

"Rakkauden, armon lähde Jeesus ompi pohjaton.

Ken ois kuollut synnin tähden,

niin kuin Jeesus kuollut on!

Ken ois eestä pilkkaajainsa, vainoojainsa,

käynyt kovaan kuolohon!"

(Virsi 80:1)

_______________________________

Sydämelliset onnittelumme, Hokkasen Matille, siskon pojalle, sinne kotipalkisille, Synsiön kylälle! 

Perjantai. 12.9 astetta pakkasta klo 7. Sininen taivas. Aurinko paistoi.

Kävin viemässä Danielin kouluun 8:ksi.

Rukousta. Luin Hoosean kirjaa.

Kahvia.

11.30:ksi vein auton korjaamolle; jarrupalojen vaihto.

Auton korjaamolla olo-ajaksi menin Halpa-Halliin puraisemaan ns. lounaan. Aika kului mukavasti kun samaan pöytään tuli uskonveli, ts. mies, joka uskoo Jeesukseen.

Haettuani auton ajelin hakemaan Danielin koulusta 13. Ja kyllähän se aurinko paistoi.

Kahvia.

Laitoin takkaan tulen.

Kirjoittelin.

Seurasin hiihdon maailmancuppia.

Kirjoitin.

Terhi-Marja ja Denis käväisivät. Otettiin teetä.

Seurasimme uutisia.

Siunausta!

Ps. "Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan" (Matt. 5:6).


20230316

16.3.2023.

Israelin kautta tulleisiin siunauksiin jälleen. Yksi siunausten - Ison Siunauksen - kantaja oli Maria, Jeesuksen äiti. Hänestä jatkan edelleen:

Mielenkiintoinen kohta löytyy Matteuksen evankeliumista:

Hänen vielä puhuessaan kansalle, katso, hänen äitinsä ja veljensä seisoivat ulkona, tahtoen häntä puhutella. Niin joku sanoi hänelle: Katso, sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat sinua puhutella" (Matt. 12:46-47).

Tällainenhan on aika normaalia perheenjäsenten välillä. Olisiko kyseessä ollut sama tapaus - tai ainakin samantyylinen - josta kerrotaan Markuksen evankeliumissa:

Ja hän tuli kotiin. Ja taas kokoontui kansaa, niin etteivät he päässeet syömäänkään. Kun hänen omaisensa sen kuulivat, menivät he ottamaan häntä huostaansa, sillä he sanoivat: Hän on poissa suunniltaan. ... Ja hänen äitinsä ja veljensä tulivat, seisahtuivat ulkopuolelle ja lähettivät hänen luoksensa kutsumaan häntä. Ja kansanjoukko istui hänen ympärillään, ja he sanoivat hänelle: Katso, sinun äitisi ja veljesi tuolla ulkona kysyvät sinua. ..." (Mark. 3:20,21, 31,32).

Jeesuksen vastaus asian ilmoittaneelle ei ollut ihan tavallinen:

"Mutta hän vastasi ja sanoi sille, joka sen hänelle ilmoitti: Kuka on minun äitini ja ketkä ovat minun veljeni? Ja hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi: Katso, minun äitini ja veljeni! Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini" (Matt. 12:48-50).

Voimme olla varmat siitä, että Jeesus rakasti äitiään ja veljiään; Hänen vastauksensa ei ollut rakkaudeton. Uskon, että Jeesus ensinnäkin ilmensi vastauksellaan sitä, että Hän rakasti kaikkia ihmisiä ja piti heitä samanarvoisina. Toisekseen ajattelen, että Hänen omaistensa ajatus oli inhimillinen, kun taas Jeesus toteutti Jumalan tahtoa koko ajan siinäkin tapauksessa. Hän ei ollut suunniltaan, eikä tarvinnut huostaanottoa heidän puoleltaan.

Muistettava on sekin, että Jeesuksen veljet eivät vielä uskoneet Häneen, kuin vasta sitten, kun Hän oli ylösnoussut:

"Sillä hänen veljensäkään eivät häneen uskoneet" (Joh. 7:5).

Mitä me ajattelemme Jeesuksen vastauksesta? Varmasti oikea tapa ajatella siitä, on se, että kaikki jotka uskovat Jeesukseen, ovat Hänen lähimpiä omaisiaan. Mekin, sinä ja minä, kun uskomme Häneen.

"Sillä jokainen, joka tekee  minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini" (Matt. 12:50).

Mielenkiintoisia vaiheita joutui käymään äiti-Maria poikansa Jeesuksen tähden.

Jatkan - jHs.

_________________________

"Ei Kristus kutsu meitä paljastavan peilinsä, Sanansa, eteen siksi, että voisi sanoa: Ähä kutti, jouduitpas kiikkiin, vaan siksi että hänen totuutensa voisi vapauttaa meidät valehtelemisen, näyttelemisen, teeskentelemisen ja luulemisen kahleista" (Erkki Leminen, Armo kuuluu sulle juuri, s. 48, Karas-Sana 1984).

_________________________

Sydämelliset onnittelumme - vielä tässäkin -  Hokkasen Karille, siskoni miehelle, sinne kotipalkisten Synsiön kylälle!

Torstai. 6.9 astetta pakkasta klo 6.55. Sininen taivas. Aurinko paistoi.

Aamupalaa ja kahvia.

Kävin viemässä Emilian harjoittelupaikkaan ja Danielin kouluun 8:ksi.

Kahvia.

Rukousta. Luin Hoosean kirjaa.

Kahvia.

Rukousta.

Kirjoitin.

Laitoin tulen takkaan.

Ruokaa ja kahvia.

HIIT-treeni: Kuntopyörällä kovalla teholla 10 x 1 min. Väleissä palautteluna 1 min. hiljaista polkemista. Alussa ja lopussa 3 min. rauhallista polkemista.

Luin hetken kirjaa.

Torkkumista.

Iltapalaa ja teetä.

Seurasimme uutisia - minä myös Israelista.

Siunausta!

Ps. "Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi" (Jaak. 5:9).