20231130

30.11.2023.

RUKOUS APOSTOLIEN TEOISSA 98.

Paavali puhui Miletossa Efeson seurakunnan vanhimmille, jotka hän oli kutsunut sinne luokseen:

"Ja nyt, katso, minä matkustan sidottuna hengessä, Jerusalemiin, enkä tiedä, mikä minua siellä kohtaa. Sen vain tiedän, että Pyhä Henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat" (Apt. 20:22-23).

Paavalille oli jo hänen uskoontulonsa alkuhetkillä ilmoitettu, että hän tulee paljon kärsimään Jeesuksen nimen tähden. Sitä hän oli kokenut. Nyt hän kertoo Efeson seurakunnan vanhimmille, että hän matkustaa hengessä sidottuna kohti Jerusalemia; toisin sanoen, tietoisena siitä, että sinne hänen on mentävä. Tarkkaan hän ei tiedä, mikä häntä siellä odottaa, mutta kuitenkin Pyhä Henki on todistanut hänelle hänen matkallaan Jerusalemia kohti, että kahleet ja ahdistukset häntä siellä odottavat. Tuntuu luonnolliselta, että eri paikoissa hän on saanut profetian sanomia, että näin tulee käymään:

"En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut: Jumalan armon evankeliumin todistamisen" (Apt. 20:24).

Nämä ovat sanoja mieheltä, jonka elämänä on kristus ja sen tehtävän loppuun suorittaminen, jonka hän oli Jeesukselta saanut. Eikö tämä rohkaise meitäkin elämään meille annettua elämäämme niin, että tärkeintä siinä on Jeesus ja Hänen seuraamisensa niin, että toteutamme Hänen antamaansa todistajantehtävää, maksoi, mitä maksoi.

Paavali eli kutsuaan todeksi; Jumalan armon evankeliumin todistajana. 

Voimme jotenkin asettua mukaan tuohon hetkeen, kun Paavali puhuu näitä vakavia sanoja ja Efeson seurakunnan vanhimmat kuuntelevat:

"Ja nyt, katso, minä tiedän, ettette enää saa nähdä minun kasvojani, ei kukaan teistä, joiden keskuudessa minä olen vaeltanut ja saarnannut valtakuntaa" (Apt. 20:25).

Nämä ovat hyvin liikuttavia ja tunteikkaita sanoja miehille, joiden kanssa Paavali on elänyt ja tehnyt Jumalan valtakunnan työtä. Vedoten siihen, mitä Paavali on edellä sanonut, hän jatkaa:

"Sentähden minä todistan teille tänä päivänä, että minä olen viaton kaikkeen vereen. Sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan tahtoa" (Apt. 20:26-27).

Paavali tiesi tehneensä Efesossa sen, mitä Jumala häneltä odotti. Hän rohkeni sanoa sen näisen, hänet hyvin tuntevien, työtovereittensa, edessä. Tuntuu siltä, että Paavali on valmistellut vanhimmistoveljiä ottamaan vastaan vakavan haasteen, jonka hän heille tuo seuraavaksi esille. Siitä seuraavassa...

Jatkan - jHs.

______________________________

Siunaus kansan elämään tulee vain Jumalalta. Jumalan siunausta haluavan kansan tulee kunnioittaa Jumalaa ja Hänen Sanaansa.

(Jouko Kuusjärvi)

______________________________

Sydämelliset onnittelumme tässäkin vielä, Milkalle, vanhimmalle lastenlapsellemme, syntymäpäivän johdosta!

Torstai. 6.6 astetta miinuksella ylösnousussa. harmaa taivas.

Aamupalaa ja kahvia.

Rukousta. Luin 1. Timoteuskirjettä.

Kävin hakemassa Danielin koulusta. Samalla hän otti ohi mennessä kotoaan moottorisahan ja tuli meille sahaamaan loppuun puut. Sitten söimme mummin tekemät hyvät hernekeitot. Jälkiruuaksi lettuja.

Laitoin tulen takkaan.

Odottelimme vierasta - Moision Tauno saapui meille 13. Söimme, joimme kahvia, "raatailimme, rukoilimme..

Luin hetken kirjaa.

Iltapalaa ja kahvia.

Emilia käväisi opiskelukaverinsa kanssa. Toivat kalaoja, joita isä-Denis kalastuskavereineen oli jään alta nostanut.

Seurasimme uutisia - myös Israelista.

Siunausta!

Ps. "Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka veljeään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain; mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari" (Jaak. 4:11).


20231129

29.11.2023.

Keskiviikko. 3.9 astetta miinuksella ylösnousussa. Harmaa taivas.

Aamupalaa ja kahvia.

Laitoin tulen takkaan.

Rukousta. Luin 2. Tessalonikalaiskirjettä.

Tein lumitöitä.

Sirkkelöin puita pihassa.

Ruokaa - hyvää sellaista - ja kahvia.

Vetelin tuolta pihan kulmalta puut ja sirkkelöin ne.

Kahvia.

Lueskelin kirjaa hetken.

19:ksi menin helluntairukoushuoneen alakertaan Avoimen taivaan alla-tilaisuuteen.

Iltapalaa ja teetä.

Seurasin uutisia - myös Israelista.

Siunausta!

Ps, "Mutta itse rauhan Herra antakoon teille rauhan, aina ja kaikella tavalla. Herra olkoon teidän kanssanne" (2. Tess. 3:16).


20231128

28.11.2023.

RUKOUS APOSTOLIEN TEOISSA 97.

Paavali oli lähettänyt Miletosta kutsun Efeson seurakunnan vanhimmille ja kutsunut heidät luoksensa:

"Mutta Miletosta hän lähetti sanan Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat. Ja kun he saapuivat hänen tykönsä, sanoi hän heille: Te tiedätte ensimmäisestä päivästä asti, kun minä Aasiaan tulin, miten minä kaiken aikaa olen ollut teidän kanssanne" (Apt. 20:17,18))

Efeson seurakunnan vanhimmat tiesivät, että  asia oli näin; Paavali ei puhunut turhia sanoja. Meillekin tämä asia; kun olemme palvelleet Herraa koko sydämisesti, niin voimme sen tuoda totuudellisesti julki, mutta meidän ei tarvitse kerskua sillä:

"kuinka minä olen palvellut Herraa kaikella nöyryydellä ja kyynelillä, koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten salahankkeiden tähden;" (Apt. 20:19).

Näin oli; sen vanhimmat tiesivät. Paavali rakasti näitä miehiä ja seurakuntaa, jota he johtivat. Oman kokemuksensa kautta hän haluaa vedota heihin, että hekin rakastaisivat seurakuntaansa. Evankeliumin työ, johon Jumala oli Paavalin kutsunut, ei ollut helppoa, vaan johti hänet monenlaisiin koettelemuksiin pitkin matkaa: niin myös Efesossa. Paavali asetti elämänsä esikuvaksi niille, joille hän puhui.

"kuinka minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä hyödyllistä on, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että huone huoneelta" (Apt. 20:20).

Tämän nämä vanhimmat tiesivät. Vaikka oli koettelemuksia, ei Paavali vetäytynyt pois, vaan julisti uskoville Efesossa sitä, mikä oli heille hyödyllistä. Hän opetti heitä isommissa kokoontumisissa, mutta myös huone huoneelta, kodista kotiin. Tässä kaikessa näkyy se huolenpito, jota Paavali kohdisti seurakuntaan ja sen jäseniin.

"vaan olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen" (Apt. 20:21).

Paavali halusi voittaa ihmisiä Jeesukselle; hän halusi, että kaikki ihmiset voisivat uskoa Jeesukseen. Tässäkin hän oli esikuva vanhimmille, uskoville - ja meillekin kaikille, myös seurakuntien vanhimmille, koskapa Jumalan Sana kehottaa heitä olemaan esikuvia seurakuntiensa jäsenille:

"Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä: kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta,ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina, niin että te, ylipaimenen ilmestyessä,  saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen" (1. Piet. 5:1-4).

Seurakuntien vanhimmat voivat olla laumalle, seurakunnilleen, esikuvina näissäkin kahdessa asiassa:

1. Halussa, ja käytännön elämässä, olla voittamassa yhdessä ja henkilökohtaisessa elämässään, ihmisiä Jeesukselle.

2. Halussa, ja käytännön elämässä, osoittamassa ja toimimassa, että ihmiset säilyisivät uskossa Jeesukseen.

Paavali oli  jättänyt Efeson seurakunnan vanhimmille tällaisen esikuvan- Ennenkaikkea seurakunnan tärkeimmät tehtävät ovat niitä, joissa vanhinten tulee olla esikuvia laumalleen. Tämä merkitsee sitä, että kukaan seurakunnan vanhin ei voi panostaa muihin asioihin niin paljon elämässään, että hänen työnsä tärkeimmät asiat kärsivät.

Paavali ei kutsunut turhaan Efeson seurakunnan vanhimpia luokseen Miletoon. Siitä jatkan...

Jatkan - jHs.

__________________________________

Hetki tulee, jolloin Jeesus tempaa Häneen uskovat luokseen. Tiedätkö olevasi mukana?

(Jouko Kuusjärvi)

_________________________________

Tiistai. 4.2 astetta miinuksella ylösnousussa. Harmaa taivas. Yöllä tuuli aikalailla ja tuiskusi.

Varmaankin johtui juuri pidetystä taudista, että ei ollut aamupuolella hyvä olo olemuksessa.

Aamupalaa ja kahvia.

Laitoin tulen takkaan.

Rukousta. Luin 2. Tessalonikalaiskirjettä.

Kahvia.

Kirjoitin.

Ruokaa ja kahvia.

Kirjoitin.

Illan mittaan seurasimme uutisia - myös Israelista

Terveisiä Terolle sinne!

Siunausta!

Ps. "Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme" (2. Tess. 2:15).

20231127

27.11.2023.

Maanantai. 20.4 astetta pakkasta klo 5.30. Kirkas kuutamo. Pyöreä kuu.

Aamupalaa ja kahvia.

6.15:ksi ajelin helluntairukoushuoneelle Aamurukoukseen. 2 henkeä.

Kotiuduttuani kävin vielä torkkuilemaan.

Kahvia.

Laitoin tulen takkaan.

Kirjoitin etukäteisinfoja lehtiin Hirvaanmäen vanhalla koululla olevasta Uuden elämän illasta. Laitoin myös maksullisen ilmoituksen.

Rukousta.

Kirjoitin.

M-L laittoi riisipuuroa takkaan paistumaan.

Luin hetken kirjaa.

Kuuntelin Patmosta.

M-L neuloi

Kynttilä ja jouluisia valoja - ulkonakin.

Kaunis kuutamo.

Iltapalaa.

Seurasimme uutisia - myös Israelista.

Siunausta!

Ps. "Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja" (2. Tim. 2:23).


 

20231126

26.11.2023.

Sunnuntai. 18.6 astetta miinuksella ylösnousussa. Selkeää.

Aamupalaa ja kahvia.1

11:ksi ajelin helluntairukoushuoneelle Sunnuntaijuhlaan. Menomatkalla vein kutsuja, Lehtomäen matille, One Way-seurakuntaan, jaettavaksi Hirvaanmäen vanhalla koululla olevaa tilaisuutta varten. Laitan kutsun tämän jutun loppuun. Hain myös Salmen kokoukseen.

Kokouksen jälkeen vein Salmen kotiinsa ja ajelin kotiin.

Laitoin tulen takkaan.

Seurailin hiihdon mc:a.

Ruokaa ja kahvia.

Kirjoitin.

Luin hetken kirjaa.

Nuotion Petri käväisi ohimennessään. Kahvisteltiin.

Seurasimme uutisia.

Siunausta!

Ps. "Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät" (1. Kor. 16:13).20231125

25.11.2023.

RUKOUS APOSTOLIEN TEOISSA 96.

Paavali oli lähtenyt Trooaasta:

"Mutta me menimme edeltäpäin ja astuimme laivaan ja purjehdimme Assoon. Sieltä aioimme ottaa Paavalin laivaan, sillä hän oli niin määrännyt. aikoen itse kulkea maitse" (Apt. 20:13).

Paavalin seuralaiset menivät meritse Assoon ja Paavali jalan. Luukas, joka on Apostolien tekojen kirjoittaja, on mukana.'

"Ja kun hän yhtyi meihin Assossa, otimme hänet laivaan ja kuljimme Mityleneen" (Apt. 20:14).

Asso oli Trooaasta eteläänpäin. Paavali kulki jalan tuon n. 35 km matkan Trooaasta Assoion. Mitylene oli Lesbos-saaren pääkaupunki.

"Sieltä me purjehdimme ja saavuimme toisena päivänä Kion kohdalle; seuraavana päivänä laskimme Samoon ja tulimme sen jälkeisenä päivänä Miletoon" (Apt. 20:15).

Kios on saari Lesboksen ja Samoksen välissä. Samos on saari Efeson edustalla. Mileto sijaitsi Vähän-Aasian länsirannikolla, Meandros-joen suussa, ja oli tärkeä kauppakaupunki.

Paavali oli koko ajan matkalla kohti Jerusalemia:

"Sillä Paavali oli päättänyt purjehtia Efeson ohitse, ettei häneltä kuluisi aikaa Aasiassa; sillä hän kiiruhti joutuakseen, jos suinkin mahdollista, helluntaiksi Jerusalemiin" (Apt. 20:16).

Uskon Paavalin saaneen sydämelleen sen, että hänen tuli olla helluntaina Jerusalemissa. Jumala, joka on antanut hänelle tällaisen halun, johdatti häntä. Hän on luvannut johdattaa niitä, jotka kulkevat rukoillen. Vaikka tulemme näkemään, ettei hänen elämänsä ollut kaikilta osin helppoa tulevina aikoina, niin hän luotti Jumalaan, joka siunasi häntä - ja meitäkin hänen kauttaan.

"Mutta Miletosta hän lähetti sanan Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat" (Apt. 20:17).

Jatkan - jHs.

___________________________________

Eläessään Pyhän Hengen johdatuksessa, ihminen voi tuoda elämällään kunniaa ja ylistystä taivaan Isälle ja Jeesukselle, Herrallemme, sekä elää siunaukseksi toisille.

(Jouko Kuusjärvi)

____________________________________

Lauantai. 11.7 astetta miinuksella ylösnousussa. Selkeää.

Laitoin tulen takkaan.

Aamupalaa ja kahvia.

Rukousta. Luin 1. Tessalonikalaiskirjettä.

Seurasin hiihdon mc:a.

M-L leipoi tänään - mm. hyviä puolukkapiirakoita.

Kirjoitin.

Ruokaa ja kahvia.

Luin kirjaa hieman.

Laitoin vielä toisen kerran tulen takkaan.

Kävin saunassa.

Iltapalaa ja kahvia.

Seurasimme uutisia - myös Israelista.

Siunausta!

Ps. "Mutta itse rauhan Herra antakoon teille rauhan, aina ja kaikella tavalla. Herra olkoon kaikkien teidän kanssanne" (2. Tess. 3:16).

20231124

 24.11.2023.

Perjantai. 6.0 astetta miinuksella ylösnousussa. Harmaa taivas.

Aamupalaa ja kahvia.

Luin 1. Tessalonikalaiskirjettä. Rukousta.

Seurasin hiihdon mc:a

Ruokaa ja kahvia.

Laitoin tulen takkaan.

Kävin kylällä monistuttamassa kutsuja Hirvaanmäen vanhalla koululla olevaan tilaisuuteen. Laitan kutsun tämän jutun loppuun. M-L haki samalla reissulla Emilian harjoittelupaikasta.

Leikkelin kutsut.

Seurasin hiihdon mc:a.

Varasin Kalmarin Nahjuksen käyttöön. Eli siellä on UUDEN ELÄMÄN ILTA pe. 19.1.2024. klo 18. Illan järjestävät Kristityt yhdessä eri seurakunnista Saarijärvellä.

Kirjoitin.

M-L meni 18:ksi Naisteniltaan helluntairukoushuoneelle.

Seurasin uutisia - myös Israelista.

Iltapalaa ja kahvia.

Siunausta!

Ps. "Herra Sebaot, autuas se ihminen, joka sinuun turvaa" (Ps. 84:13).

___________________________________

Turvallisin elämä, turvattomassa maailmassa, on elämä, joka on annettu Kaikkivaltiaan Jumalan käsiin.

(Jouko Kuusjärvi)

___________________________________

20231123

23.11.2023.

RUKOUS APOSTOLIEN TEOISSA 95.

(Edellinen kirjoitus tässä "sarjassa" on 17.11. kohdalla).

Trooaassa tapahtui yllättävä asia, ennen Paavalin lähtöä  sieltä:

"Ja kun viikon ensimmäisenä päivänä olimme kokoontuneet murtamaan leipää, niin Paavali, joka seuraavana päivänä aikoi matkustaa pois, keskusteli heidän kanssansa ja pitkitti puhettaan puoliyöhön saakka. Ja monta lamppua oli palamassa yläsalissa, jossa me olimme koolla. Niin eräs nuorukainen, nimeltä Eutykus, istui ikkunalla, ja kun Paavalin puhe kesti niin kauan, vaipui hän sikeään uneen ja putosi unen vallassa kolmannesta kerroksesta maahan; ja hänet nostettiin ylös kuolleena" (Apt. 20:7-9).

Uskovat olivat murtamassa leipää; söivät, mutta viettivät myös Ehtoollista. Kokoontuminen oli samalla jäähyväistilaisuus, sillä Paavali lähti seuraavana päivänä matkatoveriensa kanssa pois Trooaasta. Keskusteltiin ja Paavali myös käytti pidempiä puheenvuoroja; ihan puoliyöhön asti.

Eutykus-niminen nuorukainen nukahti ihan kunnon uneen ikkunalla istuessaan ja putosi kolmannesta kerroksesta maahan. Hän kuoli. Kyllähän sitä silloin tällöin näkee, että ihmiset voivat nukahtaa kokouksessa. Siihen voi vaikuttaa kokous, mutta myöskin se, että ihminen on niin väsynyt. En ole kuitenkaan kuullut kenenkään putoavan penkiltä nukahdettuaan, saati, että kukaan olisi pudonnut kolmannesta kerroksesta maahan. Eutykus kuitenkin kuoli pudottuaan.

Tunnen yhden yhden sukulaiskansamme alueelta - Uralin suunnalta - yhden nuoren miehen - saarnaajan pojan - joka pienenä putosi viidennen kerroksen ikkunasta maahan - eikä vahingoittunut mitenkään. Enkeli varmasti oli asialla, ettei mitään käynyt.

"Mutta Paavali meni alas, heittäytyi hänen ylitsensä, kiersi kätensä hänen ympärilleen ja sanoi: Älkää hätäilkö, sillä hänessä on vielä henki" (Apt. 20:10).

Poika oli kuollut, mutta virkosi elämään. Uskon Paavalin toimineen Jeesuksen nimessä. Varmasti kaikki rukoilivat pudonneen nuorukaisen puolesta. Jumala teki ihmeen.

"Niin hän meni jälleen ylös, mursi leipää ja söi; ja hän puhui kauan heidän kanssansa, päivän koittoon asti, ja lähti sitten matkalle. Ja he veivät pojan sieltä elävänä ja tulivat suuresti lohdutetuiksi" (Apt. 20:11-12).

Paavali halusi puhua uskovien kanssa aamuun asti. Hänellä oli sanottavaa heille. Varmasti asiaan vaikutti se, että hän oli lähdössä ja tulevaisuudesta ei ollut tietoa. Yön jälkeen hän varmasti lähti pian matkalle.

Pojan henkiin herääminen oli suuri ihme. Ihmiset tulivat suuresti lohdutetuiksi.

Uskon, että uskovat rukoilivat yhdessä tuossakin kokoontumisessa ja siunasivat toisiaan. Vaikka tämä on itsestään selvää, haluan tämän todeta, että se olisi meillekin itsestään selvää, kokoontuessamme uskovina yhteen...

Jatkan - jHs.

_________________________________

Olemme täysin riippuvaisia Jumalasta - siksi me rukoilemme.

(Jouko Kuusjärvi)

__________________________________

Torstai. 1.2 astetta miinuksella ylösnousussa. Selkeää. Eilen illalla satoi aikalailla lunta nukkumaanmenon aikaan. Se näkyi puissa ja maassa.

Ei ollut lämpöä, vaikka vielä tuntuu olemuksessa tämä "flunssa."

Aamupalaa ja kahvia.

Rukousta. Luin 1. Tessalonikalaiskirjettä.

Laitoin tulen takkaan.

M-L kävi hakemassa minulle diabeteksenhoitotarvikkeita tk:sta. Uudenlainen verensokerinmittauslaitekin sieltä tuli. Joutuu yksinkertainen mies opettelemaan sen käytön.

Ruokaa ja kahvia.

Rukousta.

Kirjoitin.

Joitakin "säätöjä" tuli tehtyä kylätyötä ajatellen. Seuraava ilta on Hirvaanmäessä. Laitan kutsun tämän jutun loppuun. Tulehan mukaan! Illassa rukoillaan myös sairaitten, y, apua tarvitsevien puolesta.

Iltapalaa ja kahvia.

Seurasimme uutisia - myös Israelista.

Siunausta!

Ps. "Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen" (Ilm. 22:21).

20231122

22.11.2023.

Keskiviikko. Harmaa taivas ylösnousussa. "Himpun" pakkasella. 

Ei lämpöä aamulla - eikä eilen illallakaan.

Aamupalaa ja kahvia.

Rukousta. 

Kahvia.

Laitoin tulen takkaan.

Kirjoitin.

Ruokaa ja kahvia.

Luin kirjaa.

Iltapalaa ja kahvia.

Seurasimme uutisia - myös Israelista.

Tänään olisi ollut "teematilaisuus", kahden muun henkilön kanssa, paikassa, Saarijärvellä, jonne olimme saaneet kutsun, mutta jouduin sen perumaan flunssan takia.

Siunausta!

Ps. "Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään; mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen" (1. Tim. 4:8).

20231121

21.11.2023.

Tiistai. Ei ollut yöllä paha olo, vaikka illalla vapina "lotisutteli" ukkoa flunssan - vai mikä lie ollut. Lämpöäkin oli. Rukous auttaa - ja valkosipuli. Jokin tablettikin tuli nielaistua.

Aamupalaa ja kahvia. Hieman lämpöä.

Rukousta. Luin 1. Tessalonikalaiskirjettä.

Kahvia.

Lueskelin kirjaa ja lepäilin - niinhän sitä käsketään tekemään näissä taudeissa.

Ruokaa ja kahvia.

M-L laittoi tulen takkaan - ja tulien paleltua, puuron sinne paistumaan.

Luin kirjaa.

Iltapalaa ja kahvia.

Seurasimme uutisia - myös Israelista.

Tänään minun piti olla Joulunlapsipakettienkuljetustaloissa, mutta sairaana en voinut sinne mennä.

Siunausta!

Ps. "Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa" (Kol. 4:2).

______________________________________

Oikea Portti, oikea Tie, ja olet matkalla oikeaan päämäärään. Portti ja Tie on Jeesus ja päämäärä Jumalan taivas.

(Jouko Kuusjärvi)

______________________________________


20231120

20.11.2023.

Maanantai. 3.2 astetta ylösnousussa, klo 5.35, miinuksella. 

Aamupalaa ja kahvia.

6.15:ksi ajelin Runebergin puistoon Aamurukoukseen. 4 henkeä.

Kotiin tultuani menin vielä viltin alle. Vähän  huono olo, joka ennakoi  kipeäksi tulemista.

Meinasin mennä sirkkelöimään puita pihalle, mutta e mennyt kun ei ollut hyvä olo.

Kirjoitin.

Ruokaa ja kahvia.

Laitoin takkaan tulen.

Luin hetken kirjaa.

Alkoi paleltamaan kovasti ja kuume nousemaan.

Jouduin perumaan huomisen jutun, johon olin lupautunut. Samoin Keskiviikolle sovitun.

Testasin onko koronaa - ei näyttänyt sellaista.

Iltapalaa ja teetä.

Siunausta!

Ps. "Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta. joka meissä asuu" (2. Tim. 1:14).

20231119

19.11.2023.

Sunnuntai. 2.3 astetta miinuksella ylösnousussa. Harmaa taivas.

Aamupalaa ja kahvia.

Luin Kolossalaiskirjettä.

11:ksi menimme helluntairukoushuoneelle Sunnuntaijuhlaan, jonka  jälkeen oli lähetyskahvit alakerrassa. Salmen haimme mukaan kokoukseen.

Laitoin tulen takkaan.

Seurasin hiihdon Suomen cup-kisoja.

Ruokaa ja kahvia.

Kirjoitin.

Poljeskelin kuntopyörää 60 min. Samalla lueskelin kirjaa.

Iltapalaa ja kahvia.

Seurasimme uutisia.

Siunausta!

Ps. "Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa" (1. Joh. 4:15). 

20231118

18.1.2023.

 Lauantai. 2.4 astetta miinuksella ylösnousussa. Harmaa taivas.

Aamupalaa ja kahvia.

12:ksi menimme hakemaan Haapalan Raijan, Timon anopin, ja ajelimme Ränssin Kievariin, jossa oli klo 13 alkaen Terhi-Marjan 50 v-synttärit. Virallinen syntymäpäivä oli 10.11, mutta juhlat nyt. Paikalla oli tätä lähisukua 17 henkeä. Timo juonteli yhdessäoloamme. Alussa söimme erinomaisen aterian, jonka jälkeen oli ohjelmaa: Timo ja Milena lauloivat hyviä lauluja; Timo tekemänsä hienon ja koskettavan laulun Terhi-Marjalle - oli tehnyt sen hänen 40 v-juhliinsa. todella hieno laulu. Minä pidin sitten puheen Terhi-Marjalle. Väliin Timo ja Milena lauloivat. M-L luki otteita kirjasta, johon on koottu jotain Terhi-Marjan elämästä alusta alkaen. Tero jakoi väen ryhmiin ja järjesti kilpailun; näytti tykillä kuvia, joihin kilpailu perustui. Sitten saatiin karkkeja palkinnoksi. Kilpailun jälkeen kankaalla näkyi kuvia Terhi-Marjan elämästä. Nautimme kakkukahvit. Tarjoilut ja ohjelma olivat hyvät. Vielä kerran sydämelliset onnittelumme - ja Jumalan  siunausta - Terhi-Marjalle elämässä eteenpäin!

Olimme kotona 18 jälkeen.

Laitoin tule takkaan.

Iltapalaa  ja kahvia.

Seurasin Suomen cup-hiihtoja Rukalta.

Seurasimme uutisia - minä myös Israelista.

Siunausta!

Ps. "Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen" (Kol. 1:14).

20231117

17.11.2023.

RUKOUS APOSTOLIEN TEOISSA 94.

Paavali  siirtyy Efesosta toisiin maisemiin:

"Kun meteli oli asettunut, kutsui Paavali opetuslapset luoksensa ja rohkaistuaan heitä hän jätti heidät hyvästi ja lähti matkustamaan makedoniaan. Ja kuljettuaan niiden paikkakuntien läpi ja puhuttuaan siellä monta kehoituksen sanaa hän tuli Kreikkaan"(Apt. 20:1-2).

Paavalin yhteensä kolmenvuoden aika Efesossa päättyi. Hän oli saanut sydämelleen lähteä kohti Makedoniaa. Ennen lähtöään - mikä on täysin luonnollista - hän kutsui opetuslapset luokseen; joita varmasti oli paljon. Paavali rohkaisi heitä Jumalan sanalla ja varmasti tärkeä asia oli, että he rukoilivat yhdessä, näin uskon, ovathan ne tärkeimpiä elementtejä tällaisessa tilanteessa. Kaikki he olivat tulleet läheisiksi toisilleen.

Matkareittinsä varrella Paavali pysähtyi tietyillä paikkakunnilla, joissa oli uskovia. Hän puhui heille kehoituksen sanoja, rohkaisten heitä näin uskossaan eteenpäin. Paavali eli evankeliumineteenpäinmenoa ja uskovien säilymistä uskossa ja kasvamista varten. Hän pysyi siinä kutsussa, jonka oli Jumalalta saanut - ja halusi nähdä vaivaa itseään säästämättä; kaikki oli "laitettu peliin."

Tultuaan Kreikkaan - eli Akaiaan, joka oli Rooman provinssi - hän oleskeli siellä jonkin aikaa:

"Siellä hän oleskeli kolme kuukautta. Ja kun juutalaiset olivat tehneet häntä vastaan salahankkeen hänen aikoessaan lähteä meritse Syyriaan, päätti hän tehdä paluumatkansa Makedonian kautta" (Apt. 20:2).

Olisiko paikka, jossa Paavali oleskeli Akaiassa, ollut Korintto. Hän ei lähtenytkään meriteitse Syyriaan, Antiokiaan, vaan vaivalloisemman reitin kautta; tietä pitkin. Syynä tähän oli juutalaisten salahanke, joka oli tullut Paavalin tietoon. Uskon, että salahankkeen tarkoituksena oli ottaa Paavalilta henki pois.

Juuri tänä aamuna luin 2. Korinttolaiskirjeestä siitä, kuinka Paavali kuvailee kaikkea sitä, mitä hän on joutunut kärsimään evankeliumin tähden (2. Kor. 11:16-33, 2. Kor. 6:3-10).

Jumala varjeli Paavalin Hänen suunnitelmissaan täyteen loppuun asti; siihen hetkeen, jolloin hänen juoksunsa oli tarkoitus loppua. Hän oli vihkiytynyt Jumalalle koko sydämisesti. Koska Paavalikin oli ihminen, niinkuin meistä jokainen, niin mekin voimme tehdä samoin; antaa elämämme Jumalalle kokonaan, jolloin siitä poistuu itselle eläminen, joka kaikille on hyvin luontaista lihamme puolesta.

Jumala varjelee meitäkin elämämme loppuhetkeen asti; siihen hetkeen, minkä Hän on meille täällä maan päällä suunnitellut. Antakaamme koko loppuelämämme Hänelle!

Emme ole kovin paljon kajonneet Paavalin työtovereihin ja hänen kanssaan olleisiin. Tässäkin heitä mainitaan:

"Ja häntä seurasivat berealainen Soopater, Pyrruksen poika, ja tessalonikalaisista Aristarkus ja Sekundus, derbeläinen Gaisu, Timoteus sekä aasialaiset Tykikus ja Trofimus. Nämä menivät edeltä ja odottivat meitä Trooaassa; mutta me purjehdimme happamattoman leivän juhlan jälkeen Filippistä ja tulimme viidentenä päivänä heidän luoksensa Trooaaseen ja viivyimme siellä seitsemän päivää" (Apt. 20:4-6).

Puuttumatta tässäkään enempää näihin esillä oleviin henkilöihin ja heidän matkustamiseensa, totean vain tämän: Ninkähänlaista oli Paavalin ja hänen seurueensa yhteiselämä? Aikaa vietettiin paljon yhdessä, jolloin varmasti keskusteltiinkin runsaasti. Uskon Paavalin myös opettaneen mukanaan olleita Jumalan sanalla ja rohkaisseen heitä eri  tavoin. Toinen asia, jonka olisin ollut mieluusti näkemässä ja kokemassa, oli heidän rukouselämänsä. Luuloa vahvemmin ajattelen, että se oli erittäin tärkeällä sijalla heidän elämässään. Uskon armolahjojenkin toiineen heidän keskuudessaan.

Eläkäämme rukouselämää!

Jatkan - jHs.

___________________________________

En tiedä korkeampaa ja kalliimpaa arvonimeä maan päällä, kuin nimi Jumalan lapsi - minulle se annettiin lahjaksi, mutta Jumalalle se maksoi Hänen Poikansa hengen.

(Jouko Kuusjärvi)

_____________________________________

Perjantai. 6.8 astetta miinuksella ylösnousussa. Harmaa taivas.

Aamupalaa ja kahvia - mukava polttaa kynttilää. Onneksi ei tarvitse "molemmista päistä" poltella.

Rukousta. Luin Kolossalaiskirjettä.

Kahvia.

Haloin puita pihassa.

Laitoin tulen takkaan.

Kirjoitin.

Ruokaa ja kahvia.

Kirjoitin.

Poljeskelin kuntopyörää yli 40 min. Samalla lueskelin kirjaa.

Kävimme saunanlöylyissä.

Iltapalaa ja kahvia.

Seurasin uutisia - myös Israelista.

Siunausta!

Ps. "Ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään" /(2. Piet. 3:16).

20231116

16.11.2023.

RUKOUS APOSTOLIEN TEOISSA 93.

Paavali jäi Efesoon, Timoteuksen ja Erastuksen lähtiessä Makedoniaan:

"Siihen aikaan syntyi sangen suuri melu siitä tiestä" (Apt. 19:23).

Tämän "sangen suuren melun" evankeliumin mukaisesta tiestä sai aikaan eräs hopeaseppä:

"Sillä eräs hopeaseppä, nimeltä Demetrius, joka valmisti hopeaisia Artemiin temppeleitä, hankki sillä ammattilaisille melkoisia tuloja. Hän kutsui kokoon nämä sekä muut, jotka sellaista työtä tekivät, ja sanoi: Miehet, te tiedätte, että meillä on hyvä toimeentulo tästä työstä; mutta nyt te näette ja kuulette, että tuo Paavali on, ei ainoastaan Efesossa, vaan melkein koko Aasiasssa, uskotellut ja vietellyt paljon kansaa, sanoen,  etteivät ne ole jumalia, jotka käsillä tehdään. Ja nyt uhkaa se vaara, että ei ainoastaan tämä meidän elinkeinomme joudu halveksituksi, vaan myöskin, että suuren Artemis jumalattaren temppeliä ei pidetä minäkään ja että hän menettää mahtavuutensa, hän, jota koko Aasia ja koko maanpiiri palvelee" (Apt. 19:24-27).

Pimeys ja valkeus - evankeliumi ja epäjumala - evankeliumin julistaja ja epäjumalien palvelijat - törmäsivät vastakkain; eikä se ollut ensimmäinen kerta, eikä viimeinenkään. Sama jatkuu meidänkin aikanamme:

"Kun he sen kuulivat, tulivat he vihaa täyteen ja huusivat sanoen: Suuri on efesolaisten Artemis! Ja koko kaupunki joutui sekasortoon, ja he ryntäsivät kaikki yhdessä näytelmäpaikkaan ja tempasivat  mukaansa Gaiuksen ja Aristarkuksen, kaksi makedonialaista, jotka olivat Paavalin matkatovereita" (Apt. 19:28-29).

Gaius ja Aristarkus olivat Paavalin työtovereita, joista saamme lukea vielä muualtakin. Heidät temmattiin vihassa olevien ihmisten mukaan;

"Ja kun Paavali tahtoi mennä kansanjoukkoon, eivät opetuslapset sitä sallineet. Ja myös muutamat Aasian hallitusmiehistä, jotka olivat hänen ystäviään, lähettivät hänelle sanan ja pyysivät, ettei hän menisi näytelmäpaikkaan" (Apt. 19:30-31).

Paavalia ei laskettu mukaan tämänkertaiseen "piirileikkiin." Tilanne oli hyvin sekasortoinen:

"Ja he huusivat mikä mitäkin; sillä kokous oli sekasortoinen, ja useimmat eivät tienneet, minkätähden he olivat tulleet kokoon" (Apt. 19:32).

Luin jostakin yhden vainotun uskovan haastattelun, jossa hän kertoi, että pitää kansanjoukon raivoa pahempana vainon muotona, kuin esimerkiksi sitä, että perheessä vainotaan. Uskonnollisenkin kiihko on hyvin tarttuvaa lajia. Voit lukea siitä, kuinka sekasortoinen kokoontuminen jatkui ja miten se saatiin rauhoittumaan: Apt. 19:33-40).

Paljon löytyy syitä tällaisen vastakkainasettelun syntymiseen, mutta se juurisyys on evankeliumi ja Jeesus Kristus, jota siinä saarnataan. Tästä kertoo uskovien vaino maailmassa tänäkin päivänä. Suurin luku vainottujen uskovien määrästä, jonka olen kuullut, on 340 miljoonaa...

Jatkan - jHs.

___________________________________

Jumalan Sanasta sydämeesi syntyneen uskon kautta näet silloinkin, kun toiset eivät näe mitään.

(Jouko Kuusjärvi)

_______________________________________

Torstai. 4.9 astetta miinuksella ylösnousussa. Harmaa taivas.

Aamupalaa ja kahvia.

10:ksi ajelin Majakalle puhumaan. Alkuun soitatin ukrainankielisen kappaleen.

Kahvia.

Rukousta. Luin Kolossalaiskirjettä.

Karsin kaadetut puut pihassa. Ajelin oksat pois.

Tuli takkaan.

Ruokaa ja kahvia.

Kirjoitin. 

Denis käväisi.

Poljeskelin kuntopyörää 60 min. Samalla lueskelin kirjaa.

Iltapalaa ja teetä.

Kirjoitin.

Seurasimme uutisia - myös Israelista.

Siunausta!

Ps. "Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli..." (Fil. 2:5).

20231115

15.11.2023.

Sydämelliset ja rakkaat onnittelumme - vielä tässäkin - Terolle, vanhimmalle lapsellemme, syntymäpäivän johdosta!

Keskiviikko. 4.2 astetta miinuksella myöhäisessä ylösnousussa. Harmaa taivas.

Aamupalaa ja kahvia.

Rukousta. Luin Kolossalaiskirjettä

Kahvia.

Ennen 14 lähdimme M-L:n kanssa Jyväskylää kohti. Ensin kävimme syömässä Aasialaisessa. Sieltä menimme elokuvateatteriin katsomaan Sound of Reedom-elokuvan. Kertoo lasten kidnappauksista ja lapsikaupasta.

Kotona olimme ennen 21.

Laitoin tulen takkaan.

Iltapalaa ja kahvia.

Seurasin uutisia - myös Israelista.

Siunausta!

Ps. "Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi" (Fil. 3:20). 

20231114

14.11.2023.

Vain "himpun" myöhässä olevat, mutta lämpimät, onnittelumme, Huttusen Lealle, Haminaan, syntymäpäivän johdosta!

Tiistai. 3.0 astetta miinuksella ylösnousun aikaan. Harmaa taivas.

Aamupalaa ja kahvia.

Rukousta. Luin Kolossalaiskirjettä.

Sahailin muutaman puun nurin pihapiiristä. En ihan saanut "rojektia" loppuun, kun saha ei oikein toiminut.

Laitoin tulen takkaan.

Kirjoitin.

Ruokaa ja kahvia.

Hain Danielin moottorisahan kanssa meille, jatkamaan pientä "puusavottaa."

18:ksi ajelin Peltokylälle, Lahtelalle, yhteiskristilliseen Rukouspiiriin. 8 henkeä.

Palattuani kotiin iltapalaa ja kahvia.

Seurasin uutisia.

Siunausta!

Ps. "Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet" (Ef. 6:10).

20231113

13.11.2023.

RUKOUS APOSTOLIEN TEOISSA 92.

Skeuaan pojat koettivat matkia Paavalia ja ajaa ulos pahaa henkeä miehestä, mutta heille kävi huonosti:

"Ja tämän saivat tietää kaikki Efeson asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset; ja heidät kaikki valtasi pelko, ja Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti" (Apt. 19:17).

Skeuaan poikien tappio pahalle hengelle, sekä Paavalin toiminta, jossa sairaita parani ja riivajia ajettiin ulos, sai aikaan pelkoa efesolaisten sydämissä. Varmasti siinä oli suurelta osin mukana Jumalan pelkoa, joka käänsi ihmisten sydämiä Jumalan ja evankeliumin puoleen. Tästä puhuu se, että Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti. Tätä me odotamme Suomeen ja paikkakunnillemme; ja tietenkin kaikkialle maailmassa.

Uskoontulolla oli suuri vaikutus monien ihmisten elämään:

"Ja monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa. Ja useat niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet, kantoivat kirjansa kokoon ja polttivat ne kaikkien nähden; ja kun niiden arvo laskettiin yhteen, huomattiin sen olevan viisikymmentä tuhatta hopearahaa" (Apt. 19:18-19).

Kaiken tuon nämä ihmiset tekivät uskovina, Jeesuksen omina; se oli seurausta siitä muutoksesta, jonka Jeesus oli tuonut heidän elämäänsä. Asiat haluttiin korjata. Tämä on hyvä toimintatapa tänäkin päivänä, kun ihminen tulee uskoon; se on sitä "siltojen polttamista" takanaan. Siitä voi olla seurauksia elämäämme; joillekin se merkitsee  jopa vankilaan joutumista, mutta he tekevät sen Jeesukseen uskovina. Se on myöskin todistuksena toisille muuttuneesta elämästä, koska yleensä selvittäessämme tekojamme, tulee myös ilmi se, miksi niin teemme.

Ei aina ole helppo asia toimia edellä kuvatulla tavalla, sillä monet asiat voivat olla hyvin häpeällisiäkin, joita joudumme käsittelemään.

Älköön kukaan ottako kerskumisena tätä, kun kerron jotakin omasta kokemuksestani tällaisissa asioissa: Helmikuisen lauantai-illan jälkeen, v. 1978, jolloin uusi, puhdas, lehti elämässäni kääntyi, Kouvolassa, Mansikka-ahon isossa urheiluhallissa, kun Jeesuksen veri sai puhdistaa sydämeni synnistä, tiesin, että minullakin on asioita, joita pitää selvittää. Oikein rukoilin Jumalalta, että niitä asioita tulisi kerralla mieleeni, ettei tarvitsisi "tipottain" niitä selvitellä. Ja tulihan niitä, kun ranskalaisilla viivoilla kirjoittelin niitä ylös. Sen jälkeen aloin - vaikeammasta päästä alkaen - selvittää niitä ihmisten ja yhteisöjen kanssa. Ehkäpä et usko, mutta niitä kertyi tuo "konsu" täyteen. Kun olin kunkin asian selvittänyt, vedin aina viivan sen yli. Kun kaikki oli läpikäyty revin paperin ja poltin. Jumala antoi voiman tuohon kaikkeen. Tämä kaikki oli seurausta siitä, että olin tullut uskoon ja saanut syntini anteeksi.

Jotain tuollaista tapahtui Efesossa.

Samaan "sarjaan" kuuluu myös se, että taikuutta harjoittaneet, uskoon tulleet, kokosivat kaikki kirjansa kasaan ja polttivat ne. Niitten arvo rahassa mitattuna oli suuri. Näin haluttiin kaikki siteet taikuuteen ja okkultismiin katkaista. Näin heitä Paavalin toimesta varmasti opetettiin tekemään. Näin tulee menetellä tänäänkin; sellaisia kirjoja - eikä muitakaan, jotka ohjaavat ihmisiä vääriin asioihin - tule viedä antikvariaatteihin, eikä kirpputoreille, eikä muutenkaan antaa toisille. On oltava - ja kannattaa olla - hyvin selkeä näissä asioissa.

"Näin Herran sana voimallisesti kasvoi ja vahvistui" (Apt. 19:20).

Kun evankeliumintyötä tehtiin rukoillen ja Pyhän Hengen täyteyttä kokien - ja siihen ohjaten - ja oltiin selkeällä linjalla syntiin ja vääriin sitoviin asioihin, menestyttiin. Sama on tie meillekin, aikoessamme menestyä - ja uskon, että haluamme.

Keskuudessamme on paljon välinpitämättömyyttä monien asioiden suhteen, tehdessämme Herran työtä ja eläessämme uskonelämää. Näistä tulisi havahtua tekemään "pesäero."

Jumala oli laskenut Paavalin sydämeen toimia tietyllä tavalla:

"Kun kaikki tämä oli tapahtunut, niin Paavali hengessä päätti kulkea Makedonian ja Akaian kautta ja matkustaa Jerusalemiin ja sanoi: Käytyäni siellä minun pitää nähdä myös Rooma. Ja hän lähetti Makedoniaan kaksi apumiehistänsä; Timoteuksen ja Erastuksen, mutta jäi itse joksikin aikaa Aasiaan" (Apt. 19:21-22).

Roomaan Paavali kyllä meni, mutta ei todennäköisesti tässä vaiheessa tiennyt, että se tulisi tapahtumaan hyvin normaalista poikkeavalla tavalla.

Timoteuksen ja Erastuksen lähdettyä, jäi Paavali vielä Efesoon; eli hän ei lähtenyt heti matkaan, kun suunnitelmat Jerusalemiin menosta olivat tulleet hänen sydämelleen...

Jatkan - jHs.

___________________________________

Vanhurskautettu; syyttömäksi julistettu, otolliseksi, Jumalan hyväksymäksi tehty. Itsensä Jumalan taholta; sillä hetkellä, kun uskoit Jeesukseen - ja se ei ole tunneasia, vaan uskon asia.

(Jouko Kuusjärvi)

____________________________________

Sydämelliset nimipäiväonnittelut esikoispojallemme; Tero, Jouko, Kristianille!

Maanantai. 1.4 astetta klo 5.30.

Aamupalaa ja kahvia.

6.15:ksi ajelin Runebergin puiston lavalle Aamurukoukseen. 3 henkeä. Oli satanut lunta.

Kun tulin kotiin kävin vielä torkkumaan.

Kahvia.

Tänään tuli vielä Isänpäiväkortti Teron perheeltä - ja mukana liput minulle ja M-L:lle elokuviin. Tuon Sound of Reedom-elokuvan meinasimmekin mennä vilkaisemaan.

Rukousta. Luin Filippiläiskirjettä.

Kirjoitin.

Hyvää ruokaa ja kahvia.

Tuli takkaan.

Poljeskelin kuntopyörää 45 min. Samalla lueskelin kirjaa.

Iltapalaa ja kahvia.

Kirjoitin.

Tein kutsun - jonka laitan tämän jutun loppuun - seuraavaan kyläiltaan.

Seurasimme uutisia - minä myös Israelista.

Siunausta!

Ps. "Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu" (2. Kor. 4:16).20231112

12.11.2023.

Sunnuntai. Harmaa taivas. 1.5 astetta miinuksella ylösnousussa. Oli satanut - ja satoi - lunta.

Isänpäivä. Minullekin oli M-L:ta onnittelut ja lahja keittiön pöydällä odottamassa.

Aamupalaa ja kahvia.

11:ksi ajelimme helluntairukoushuoneelle Sunnuntaijuhlaan. Salmen haimme mukaan. Tilaisuuden jälkeen oli alakerrassa kahvitarjoilu.

Laitoin tulentakkaan. Sateli lunta.

Ruokaa ja kahvia.

Kirjoitin.

Denis ja Emilia tulivat Isänpäivä-tervehdykselle kortin ja lahjan kanssa - Terhi-Marja oli sairastunut, niin ei voinut tulla.

Kun olimme käymässä kahvipöytää, niin saapuivat Pia ja Minja lahjojen ja kortin kanssa. Siinä nautimme kahvin kanssa piirakkaa ja täytekakkua.

Timolta tuli "vatsapin" kautta Isänpäivä-onnittelut Espanjasta. 27 lämmintä siellä.

Tero soitti Isänpäivä-muistamiset.

Syvämmelliset kiitokset kaikille Isänpäivä-muistamisista!

Kiitollinen olen myös omasta isästäni - joka on kuollut n. 12 vuotta sitten.

Kirjoitin.

Iltapalaa ja kahvia.

Seurasimme uutisia.

Katsoimme TV7:sta ohjelman.

Siunausta!

Ps. "Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa" (Fil.4:20).

20231111

11.11.2023.

Sydämelliset onnittelumme Tuomo Bågmanille, syntymäpäivän johdosta! 

Lauantai. 0.2  astetta lämmintä myöhäisessä ylösnousussa. Harmaa taivas. Vähän tullut lunta lisää.

Aamupalaa ja kahvia.

Rukousta. Luin Filippiläiskirjettä.

M-L kävi kauppa-asioilla.

Sain M-L:lta Isänpäiväkukat keittiön pöydälle.

Kahvia.

Kirjoitin.

Ruokaa ja kahvia.

Luin vähän kirjaa.

18:ksi ajelimme M-L:n kanssa helluntairukoushuoneelle tilaisuuteen. Terhi-Marja "polkaisi käyntiin." Jani Lakonen oli musiikissa. Juha Ketola puhui. Tilaisuuden jälkeen oli iltapala/kahvitarjoilu ala-kerrassa, jonka järjesti Terhi-Marja.

Pe. 8.12. klo 18 on Uuden elämän ilta Hirvaanmäen vanhalla koululla, Häkkiläntie 736. Siellä on musiikissa Jani Lakonen. Puhumassa on pastori Ensio Manni. Lisäksi on "minun tarinani", henkilökohtaisia puheenvuoroja.

Vielä iltapalaa kotona; M-L:n tänään tekemää hyvää piirakkaa ja kahvia.

Seurasimme uutisia - myös Israelista.

Siunausta!

Ps. "Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne" (1. Tess. 5:28).

20231110

10.11.2023.

Sydämelliset onnittelumme - vielä tässäkin - rakkaalle tyttärellemme, Terhi-Marjalle, tänään olevan 50 v-päivän johdosta! Ja juhlathan vielä odottavat!

Takalon Martille onnittelut nimipäivän johdosta!

0.3 astetta lämmintä ylösnousussa. Oli satanut lunta - ja satoi. 

Aamupalaa ja kahvia.

Rukousta. Luin Filippiläiskirjettä.

12:ksi ajelimme M-L:n kanssa Kolkanlahden kappelille, seurakuntalaisemme siunaustilaisuuteen. Muistotilaisuuteen emme menneet kun oli tilaisuus illalla.

Tuli takkaan.

Ruokaa ja kahvia.

16 maissa lähdin liikenteeseen. Ensin "menovettä" autoon. Sitten hain Peiposen Samulin ja Rautasen Jussin kyytiin ja ajelimme Kannonjärvelle, kylätalo Toimelaan, Uuden elämän iltaan. Ennen 17 olimme siellä. Laittelimme paikkoja kokouskuntoon.

Klo 18 alkoi tilaisuus, jonka johdin. Yhteislaulujen johtamiseen saimme mukaan Rautasen Jussin, Suurosen Seijan estyttyä pääsemästä. Alkupuheen ja rukouksen piti Matti Lehtomäki. "Minun tarinan" todistuspuheenvuorot käyttivät Samuli Peiponen ja Terhi-Marja Kuzmin. Puhuin lopuksi. Alussa, lopussa ja väleissä lauloimme yhteislauluja. Väkeä oli yhteensä 11 henkeä. Heitä, joita erityisesti odotimme, ei ollut yhtään. Lopuksi joimme Eija Mannin tarjoamat kahvit. Kiitos kaikille vastuissa olleille.

Seuraava kyläilta - Uuden elämän ilta - on Hirvaanmäen vanhalla koululla, pe. 8.12. klo 18.

Hyvin oli kosteaa tavaraa ilmassa, ajellessamme kotia kohti.

Iltapalaa ja kahvia.

Seurailin uutisia.

Siunausta!

Ps. "Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saan kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa herra, joka on henki" (2. Kor. 3:18)

__________________________________

Jumalalla oli suunnitelma jo ennen syntiinlankeemusta, valmistaa pelastus ihmisille - Hän oli päättänyt antaa oman Poikansa kuolemaan ristille syntivelkamme tähden, ja herättää Hänet kuolleista vanhurskauttamisemme tähden. Se on voimassa.

(Jouko Kuusjärvi)

____________________________________

20231109

9.11.2023.

RUKOUS APOSTOLIEN TEOISSA 91.

Efesossa tapahtui voimallisia asioita:

"Ja Jumala teki ylen voimallisiatekoja Paavalin kätten kautta" (Apt. 19:11).

Ihminen ei pysty tekemään tällaisia tekoja - mutta Jumala pystyy tekemään sellaisia ihmisten kautta. Senkin tiedämme, että ei kaikkien kautta. Lukiessamme esimerkiksi Markuksen evankeliumin loppulukua, näemme, että periaatteessa tällaiset teot on varattu jokaiselle uskovalle:

"Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat; minun nimessäni he..." - ja sitten luetellaan näitä merkkejä, jotka seuraavat uskovia. Voit lukea niistä Mark. 16:15-20. 

Kuitenkin on olemassa myös armolahjoja, joita Pyhä henki jakaa. Voit tutustua niihin esim. 1. Kor. 12. luvussa. Harvoille Pyhä Henki on jakanut kaikkia armolahjoja. Meitä käsketään tavoittelemaan hengellisiä lahjoja.

Uskon, että Paavalilla, Jumalan armoittamana apostolina, toimi useita armolahjoja. Tähän aihepiiriin emme mene pidemmälle. Toteamme vain, että Paavalin kätten kautta tapahtui ylen voimallisia tekoja - ne olivat Jumalan tekoja välikappaleensa kautta.

Tänä päivänä Jumala varmasti haluaa tarkentaa katsettamme Pyhän Hengen kasteeseen, -täyteyteen ja hengellisten lahjojen alueeseen, joita Pyhä Henki jakaa. Unohtaessamme tämän Jumalan valtakunnan ja seurakunnan elämän tärkeän alueen, luisumme ihmistekoisuuteen. Näin meille suurelta osin on käynytkin.

Jotakin siitä, mitä Jumala teki Paavalin kautta, saamme lukea:

"niin, että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten päälle, ja taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat pois" (Apt. 19:12).

Hikiliina oli pieni liinanen, jolla pyyhittiin hikeä. Esivaate - tämä tosin on arvuutteluni - on alusvaate, mieluummin kuin - niinkuin jotkut sanovat -  esiliinantapainen. Näitä vietiin Paavalin iholta sairasten päälle ja ne paranivat. Tänäkin päivänä - ei kaikissa - on joissakin seurakunnissa tapana siunata rukousliinoja, joita viedään sairasten päälle. Olen - useinkin - kuullut, että paranemisia on näinkin tapahtunut. Voima ei ole siinä liinassa, tai vaatteessa. Se on vain aivankuin kosketuskohta ihmisen elämään, kun Jeesuksen nimessä toimitaan. Kun samassa yhteydessä puhutaan myös pahojen henkien pakenemisesta, niin uskon, senkin tapahtuneen näiden liinojen kautta, kun Jeesuksen nimessä toimittiin. Ihmiset, jotka näin vapautuivat, olivat riivattuja.

Jotkut yrittivät matkia Paavalia:

"Myöskin muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen: Minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa" (Apt. 19:13).

Niinkuin seuraavissa jakeissa näemme, niin tällä tavalla eivät nämä valtuudet toimi; ei ulkokohtaisina asioina toisia matkien. Ensinnäkin täytyy olla usko Jeesukseen ja sydän Jeesuksen verellä pestynä. Tämä on peruslähtökohta, olla Jumalan välikappaleena Hänen käytössään. Paavali ajoi Jeesuksen nimessä pahoja henkiä ulos niistä, joissa niitä oli; muutenkin kuin hikiliinojen ja esivaatteiden kautta:

"Ja niiden joukossa, jotka näin tekivät, oli myös erään juutalaisen ylipapin, Skeuaan, seitsemän poikaa; mutta paha henki vastasi heille sanoen: Jeesuksen minä tunnen, ja Paavalin minä tiedän, mutta keitä te olette?" (Apt. 19:14-15).

Pahat henget kyllä tuntevat Jeesuksen - ja ovat tulleet tuntemaan Hänen voimansa. Paavalinkin he tiesivät - ja noteerasivat, koska hän toimi Jumalan voimassa. Skeuaan seitsemän pojan kohdalla pahojen henkien - pilkallinen - kysymys oli: "mutta keitä te olette?"

"Ja se mies, jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppuunsa, voitti heidät toisen toisensa perästä ja runteli heitä, niin että he alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä huoneesta" (Apt. 19:16).

Näin siinä kävi - ja niin siinä käy - jos koetetaan tehdä Jumalan tekoja itselleen ulkokohtaisina asioina; ilman uskoa Jeesukseen ja ilman Jumalan Pyhän Hengen voimaa...

Kuitenkin sillä, mitä Jumala teki Paavalin kautta, oli suuri vaikutus Efesossa...

Jatkan - jHs.

___________________________________

Valinnoillamme on aina seurauksensa; hyvät tai huonot - iankaikkisuuttakin ajatellen.

(Jouko Kuusjärvi).

_____________________________________

Torstai. 1.8 astetta lämmintä ylösnousussa. Hiukan oli satanut valkoista, joka suli heti.

Aamupalaa ja kahvia.

Luin Filippiläiskirjettä. Rukousta.

Haravoitsin lehtiä etupihan puolella.

Kirjoitin.

Ruokaa ja kahvia.

Poljeskelin kuntopyörää 35 min. Samalla lueskelin kirjaa.

Kirjoitin.

Kävin viemässä Jussille laulukirjan, että voi valita lauluja huomiseen tilaisuuteen. Seijalla, jonka pisti siellä olla, on ääni sellaisessa kunnossa, että ei voi sinne lähteä. Jussi lupasi tulla "tuuraamaan."

Iltapalaa  ja kahvia.

Seurasimme uutisia - myös Israelista.

Siunausta!

Ps. "Älä annapahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä" (Room. 12:21).

TERVETULOA!20231108

8.11.2023.

Keskiviikko. 3.0 astetta lämmintä ylösnousussa. Kostea päivä.

Aamupalaa ja kahvia.

Rukousta. Luin Efesolaiskirjettä.

Sähkömittarin vaihtaja kävi. 

Otin tontinkulmalta muutaman kaatuneen puun polttopuuksi.

Ajelin ruohonleikkurilla lehtiä murskaksi piha-alueilta.

Ruokaa ja kahvia.

Kirjoitin.

Laitoin takkaan tulen.

M-L laittoi takkaan kalan paistumaan.

19:ksi ajelin helluntairukoushuoneelle Rukousiltaan. 6 henkeä. Samalla reissulla kävin kaupassa.

Kun tulin kotiin tuoksui huushollissa paistettu kala.

Seurasimme uutisia - minä myös Israelista. Samalla iltapalaa ja kahvia.

Siunausta!

"Rauha veljille ja rakkaus, uskon kanssa, Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta" (Ef. 6:23).

__________________________________

Paha ja sekasorto, jota näemme ympärillämme, ei ole lähtöisin Jumalasta, vaan tämän maailman ruhtinaasta, saatanasta, joka on saanut vangita ihmiset tekemään hänen ja langenneen luontonsa pyyteitä.

(Jouko Kuusjärvi).

__________________________________20231107

7.11.2023.

Tiistai. 3.6 astetta ylösnousussa. Harmaa taivas.

Aamupalaa ja kahvia.

Rukousta.

Kävin sivukylällä ns. kotikäynnillä.

Ruokaa ja kahvia.

Haravoin lehtiä etupihan puolella - lumet kun sulivat, niin vielä sitäkin voi tehdä. Ja niitä on paljon laajalla alueella.

Laitoin takkaan tulen.

Poljeskelin kuntopyörää liki 40 min. Samalla lueskelin kirjaa.

Kirjoitin.

M-L laittoi ohrapuuroa takkaan paistumaan.

Iltapalaa ja kahvia.

Seurasimme uutisia - myös Israelista.

Siunausta!

Ps. "Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu" (Tiit. 2:1).


 

20231106

6.11.2023.

Maanantai. 3.7 astetta lämmintä klo 5.35. Sumua.

Aamupalaa ja kahvia.

6.15:ksi ajelin Runebergin puiston lavalle Aamurukoukseen. 3 henkeä.

Rukousta. Torkkumista.

Kahvia.

Luin Efesolaiskirjettä.

M-L meni tekemään Joulunlapsi-paketteja naapuriin, Veikontuvalle.

Tyhjensin biojäteastian.

Ajelin Kannonjärvelle. Jakelin kutsuja pe.10.11. klo 18 olevaan kyläiltaan, joka on kylätalo Toimelassa. Laitan kutsun loppuun.

Ruokaa ja kahvia.

Kirjoitin

Poljeskelin kuntopyörää 30 min. Samalla luin kirjaa.

Viriteltiin tuikkuja palamaan. Laitoin tulen takkaan.

18 tulivat Pekka ja Jenna kylään. Juteltiin, kahvisteltiin, rukoiltiin.

Seurasin uutisia - myös Israelista.

Siunausta!

ps. "Pankaa sentähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä" (Ef. 4:25).20231105

5.11.2023.

 RUKOUS APOSTOLIEN TEOISSA 90.

Paavali oli edelleen Efesossa:

"Ja hän meni synagoogaan, ja kolmen kuukauden ajan hän puhui heidän kanssansa rohkeasti ja vakuuttavasti Jumalan valtakunnasta" (Apt. 19:8).

Paavali puhui rohkeasti ja vakuuttavasti Jumalan valtakunnasta. Joudumme asettamaan itsellemme kysymyksen: Mistä asioista me olemme halukkaat puhumaan rohkeasti ja vakuuttavasti? Kuuluvatko Jumalan valtakunnan asiat niiden piiriin? Tai voimme kysyä: Olemmeko halukkaat puhumaan ihmisten kanssa pelastuksemme asioista? Todistammeko uskostamme - myös sanallisesti - jollekin? Vai onko se elämäämme kokonaan kuulumaton alue? Rohkeuteen tässä mielessä kuuluu se, että olemme valmiita ylittämään sen rajan, jonka jälkeen voimme kertoa jollekin ihmiselle siitä, miten olen tullut uskoon ja mitä siitä on seurannut elämääni; sekä tuomaan esille sen, mihin se perustuu. Voimme tuntea itsemme huonoiksi Jeesuksen todistajiksi, mutta siitä huolimatta, kun haluamme astua ihmisten iankaikkisen osan vuoksi ulos "mukavuusvyöhykkeeltämme", niin Pyhä Henki auttaa meitä. Meidän tehtävämme on olla Jeesuksen todistajia. Ihminen, jolle todistamme, tekee itse päätöksensä. Meidän ei tarvitse verrata itseämme Paavaliin, eikä kehenkään muuhunkaan. Kun olemme lukeneet Raamattua, osaamme tarpeeksi opastaa ihmistä uskontielle ja sillä alkuun. Meidän ei tarvitse väitellä, jonka taidon kyllä Paavali osasi.

Ihmisinä me hankimme monenlaista tietoa elämäämme; jopa johonkin paneudumme voimallisesti. Tämä on alue; puhuminen Jumalan valtakunnan asioista, on sen arvoinen - ja niin tärkeä - että jokaisen uskovan kannattaa siihen paneutua. Näin voimme todistaa vakuuttavasti asioista. Aina on muistettava se, että elämme rukouselämää ja luemme Raamattua, sekä haluamme täyttyä Pyhällä Hengellä, että Jumala voi meitä johdattaa ja käyttää.

Paavali teki "radikaalin ratkaisun":

"Mutta kun muutamat paaduttivat itsensä eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa Herran tiestä kansan edessä, niin hän meni pois heidän luotaan ja erotti opetuslapset heistä ja piti joka päivä keskusteluja Tyrannuksen koulussa" (Apt. 19:9).

Paavali - joka oli rukouksen mies - näki parhaaksi olla "hukkaamatta aikaa", syystä, jonka luimme, erotti opetuslapset synagoogasta - sellaisista, jotka eivät halunneet uskoa, vaan toimivat vastoin sitä. Hän jatkoi keskusteluja - joka päivä - Tyrannuksen koulussa. Yksinkertaisesti oli kysymys sen nimisen miehen koulusta. Kyse oli  keskustellen tapahtuvasta opetuksesta. Varmasti siihen kuului pidempiä opetuksia Paavalin puolelta, mutta eteenpäin mentiin keskustellen. Aika, jonka Paavali työtovereineen vietti Efesossa, oli hedelmällistä aikaa:

"Ja sitä kesti kaksi vuotta, niin että kaikki Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan" (Apt. 19:10).

Alue oli laaja. Paavali varmasti oli Efesossa, mutta hänen työtoverinsa, ja uskoon tulleet efesolaiset, julistivat Sanaa laajan maakunnan alueella. Kaikki eivät tietenkään uskoneet, mutta kaikki saivat kuulla herran sanan.

Meilläkin tulisi olla tavoitteena, että ihmiset saisivat kuulla evankeliumin sanan niillä alueilla, joilla me elämme; kylällämme, kaupunginosassamme, naapurustossamme, työpaikallamme, koulussamme. Voimme myös "laajentaa sydäntämme", niin että ihmiset yhä laajenevalla alueella saisivat kuulla Herran sanan. Tähän tarvitsemme tietenkin selkeän näyn evankeliumin työstä. Seurakunnan kokonaisuudessaan tulee saada sellainen näky. Erinomainen asia on, jos meillä on paikkakunnillamme niin laaja näky, että teemme toisiin seurakuntiin kuuluvien uskovien kanssa käsikädessä evankeliumin työtä määrätietoisesti - yhdessä rukoillen. Siitä on suuri siunaus...

Jatkan - jHs.

_____________________________________

Jumalalla on suunnitelma elämällemme; mitä me teemme sen kanssa?

(Jouko Kuusjärvi)

_______________________________________

Sunnuntai. 5.0 astetta lämmintä ylösnousussa. Harmaa taivas. Sumua.

Aamupalaa ja kahvia.

Luin Efesolaiskirjettä. Rukousta.

10:ksi ajelimme M-L:n kanssa helluntairukoushuoneelle. Hänellä leipomuksiaan mukanaan, ym. tarvikkeita tarjoiluun. Terhi-Marja oli mennyt jo aikaisemmin valmistelemaan tarjoiluja. Olin mukana klo 10 alkavassa rukoushetkessä alakerrassa. 4 henkeä.

Klo 11 alkoi Ehtoollisjuhla. Jouko Rajala puhui - hyvin, niinkuin aina.

Tilaisuuden jälkeen oli alakerrassa kahvitarjoilu, jonka valmistelivat Terhi-Marja ja M-L - lähetystyön hyväksi. Oli hyvät tarjoilut.

Kotimatkalla hain jäähallilta Danielin kyytiin. Oli ottelu siellä. Oli kokenut päähän taklauksen ja lentänyt pääedeltä laitaa vasten. Pyörryttävän olon sanoi olevan. Taklaaja oli joutunut ulos.

Laitoin tulen takkaan.

Ruokaa.

Seurasin hiihdon Suomen cup-viestejä.

M-L tuli myöhemmin kotiin rukoushuoneelta.

Kahvia.

Kirjoitin.

Poljeskelin kuntopyörää 45 min. Samalla lueskelin kirjaa.

Iltapalaa ja kahvia.

Seurasin hieman Valtakunta rukoilee-konferenssin taltiointeja, Lahdesta.

Katselimme uutisia.

Siunausta!

Ps. "Sillä jos joku luulee jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään, niin hän pettää itsensä" (Gal. 6:3).